Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавата ще опита да поеме 500 млн. лв. дълг от вътрешния пазар

Министерството на финансите ще опита да продаде облигации за 500 млн. лв. на вътрешния пазар. БНБ ще организира аукциона на 11 октомври. 

Книжата са със срочност пет години. Те се предлагат при 0.00% фиксиран лихвен процент и са с падеж 24 февруари 2026 година. 

Преди няколко седмици финансовото ведомство преотвори емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа, деноминирана в лева, с падеж 17.08.2031 година. На проведения на 20 септември аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 300 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,20 процента.

В началото на миналия месец Министерството на финансите преотвори и емисия 5-годишни държавни ценни книжа, деноминирана в лева, с падеж 24.02.2026-та. На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер от -0,15 процента.

Преди това МФ пласира дълг на вътрешния пазар през март. Тогава финансовото министерство под ръководството на Кирил Ананиев пласира държавни облигации на стойност 300 млн. лева. Емисията отново бе със срочност пет години. По онова време финансовото министерство постигна отрицателна годишна доходност по емисията - в размер на -0,10 %. Отрицателната доходност на практика означава, че инвеститорите плащат на правителствата за правото да изкупуват техни дългови ценни книжа.

В периода 15-22 февруари финансовото министерството пусна още две дългови емисии. Една нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 200 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност в размер на -0,17 % и при 0.00% фиксиран годишен лихвен процент. Както и 10.5-годишна емисия при доходност от 0.14 процента.

Досега през годината държавата емитира на вътрешните пазари нов дълг в размер на 1.3 млрд. лева. На разположение според тавана, заложен в Бюджет 2021, остават 3.2 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във