Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавата се отказа да поеме 200 млн. лв. нов дълг

Министерството на финансите е отхвърлило всички поръчки за емитиране на нов дълг в размер на 200 млн. лева. Това става ясно от съобщение на БНБ, която е организира аукциона.

На търга бяха предложени 10.5-годишни облигации при лихвен процент 0.10% годишно. "До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 353 550 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 29 200 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.77. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 98.24 лв. на 100 лв. номинал", съобщава централната банка. 

В аукциона са участвали 9 първични дилъри на държавни ценни книжа. 

"Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип", съобщава още БНБ.

В своята позиция министерство казва, че е отхвърлило поръчките "отчитайки състоянието на фиска и наличния фискален резерв, както и целта за финансиране при оптимална възможна цена". Министерството на финансите добавя, че "ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, който е един от най-ниските в Европейския съюз, имайки предвид както пазарното състояние, така и необходимостта от дългово финансиране".

Според последните данни дългът на подсектор „Централно управление“ към края на януари 2021 г. възлиза на 28.955 млрд. лева. Съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт (БВП) е 23.2 процента. Размерът на фискалния резерв е 9.7 млрд. лева.

От началото на 2021 г. държавата е емитирала на вътрешните пазари нов дълг в размер 500 млн. лева. Заложеният в държавния бюджет таван на дълга за годината е 4.5 млрд. лв., т.е. на разположение остават 4 милиарда.

В периода 15-22 февруари финансовото министерството пусна две дългови емисии. Една нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 200 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност в размер на -0,17 % и при 0.00% фиксиран годишен лихвен процент. Както и 10.5 годишна емисия при доходност от 0.14%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във