Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавата пое нов дълг за 500 млн. лв. при отрицателна доходност

Министерството на финансите преотвори емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 500 млн. лв., постигайки отрицателна доходност. Това е рекорден обем за еднократна продажба на вътрешен дълг. Падежът е 24 февруари 2026 г., съобщи финансовото ведомство.

Така страната ни поема нов дълг от половин милиард лева под формата на държавни ценни книжа. По този начин новият дълг от началото на годината достига един милиард и 800 милиона лева при възможен лимит от 4 милиарда и половина.

Емисията от 5-годишни книжа постигна отрицателна доходност от минус 0.02 процента. Тя обаче е доста по-неблагоприятна (по-висока) за държавата от предишните предлагания на същите книжа.

През февруари доходността на емитираните 5-годишни книжа бе минус 0.17 на сто, преотворената емисия през март постигна доходност от -0.10%, а през септември същата емисия ДЦК постигна доходност от -0.15 процента.

Общият размер на подадените поръчки достигна 616.60 млн. лева, което съответства на коефициент на покритие от 1.23. Това е най-ниският коефициент на покритие на този тип 5-годишни книжа, след като през февруари той достигна 2.10 пункта, през март спадна до 1.53 пункта, а преотворената през септември емисия 5-годишни ДЦК постигна коефициент на покритие от 2.12 пункта.

От страна на участниците на аукциона най-голям интерес към книжата демонстрираха банките – 93.8%, следвани от застрахователните дружества – 2.2%, пенсионните фондове с 1.6% и други инвеститори – 2.4 процента.

Досега емисията BG20 300 21 112 от 5-годишните дългови книжа е преотваряна три пъти през 2021 година, като при всичките аукциони е постигана отрицателна доходност, което е много изгодно за държавата. Новият обем от 500 млн. лева е най-големият, предлаган за тази година.

От таблицата по-горе е видно, че от началото на годината досега са проведени 7 аукциона и един не е одобрен от Министерството на финансите (проведен на 8 март).

С новите 500 млн. лева държавата е пласирала дългови книжа на обща стойност 1 800 000 000 лева, при лимит от нов дълг за настоящата година от 4.5 милиарда лева според приетия държавен бюджет за 2021 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във