Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавата пое нов дълг за 180.55 млн. лв.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 300 22 219/28.09.2022 г. (пет години и шест месеца) с падеж 28 март 2028 г., съобщиха от БНБ.

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от посочената емисия в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 3.20% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 19 октомври тази година. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 208 200 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 50 050 000 лева. Постигнатият коефициент на покритие е 1.04. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 88.31 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 180 550 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 50 050 000 лева, при среднопретеглена доходност (лихва) от 5.65%, показват резултатите от аукциона, публикувани на сайта на БНБ. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 370 базисни точки (годишната лихва по българските книжа е с цели 3,7% над тази на аналогичните немски книжа), посочват от финансовото министерство.

В аукциона са участвали 9 първични дилъри на държавни ценни книжа. Най-голямо количество ДЦК на аукциона в понеделник придобиха банките - 59,1%, следвани от застрахователни дружества – 30.7%, пенсионни фондове – 9.4% гаранционни фондове – 0.7% и други инвеститори – 0.1 процент.

Тази доходност е много над постигнатите 4.13%, когато също бяха реализирани 5 и 1/2-годишни книжа в края на септември.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип, уточняват от централната банка.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във