Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавата пое нов дълг от 200 млн. лева под формата на ДЦК

Правителството пое още 200 милиона лева нов дълг чрез държавни ценни книжа (ДЦК). Това е поредната дългова емисия, след като страната ни реши да плати наведнъж изтребителите Ф-16. 

На 26 август 2019 г. Българската народна банка проведе аукцион за продажба на двадесет годишни лихвоносни съкровищни облигации с падеж 21.06.2039 г., при условия, определени от Министерството на финансите. Ведомството предложи за продажба съкровищни облигации в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 1.50% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 28 август 2019 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

В аукциона участваха 8 първични дилъри на ДЦК, съобщиха от Българската народна банка. До участие бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 244 200 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 58 700 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.22, а постигната среднопретеглена доходност е в размер на 1,42 %.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 61,4 %, следвани от застрахователните дружества с 17,5 %, пенсионни и гаранционни фондове – 16,6 %, инвестиционни посредници – 2 % и други инвеститори – 2,5 %, сочат данни на Министерството на финансите.

След днешния аукцион новопоетият дълг от началото на годината надхвърля 900 милиона лева и се приближава до ограничението от един милиард, записано в бюджета.

 

 

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във