Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавата пое дълг за общо 500 млн. лв., за да финансира сделката за F-16

Министерството на финансите преотвори емисия 20-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, пусната в обращение на 21.06.2019 г., с падеж 21.06.2039 г.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при постигната среднопретеглена доходност в размер на 1,52 %. Общият размер на подадените поръчки достигна 282,73 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,41.

Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 147 базисни точки. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 40 %, следвани от застрахователните дружества с 26 %, пенсионни и гаранционни фондове – 23 %, инвестиционни посредници – 1 % и други инвеститори – 10 %, информира ведомството на Владислав Горанов. 

В рамките на последните два месеца това е втори аукцион за пласиране на държавни ценни книжа. При първия бе поет дълг в размер на 300 млн. лв. Oбщо за двата месеца е поет дълг в размер на 500 млн. лева. Със събраните средства ще се подпомогне сделката по закупуването на осемте американските изтребители F-16.

По-рано този месец финансовият министър Владислав Горанов заяви, че във връзка с тази сделка до края на годината ще бъде поет целия допустим дълг в размер на 1 млрд. лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във