Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавата пласира още 500 млн. лв. дълг

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 3,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17 май 2025 година. На десетия за тази година аукцион бяха пласирани успешно съкровищни бонове за 500 млн. лева съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,13%, съобщи финансовото ведомство.

Общият размер на подадените поръчки достигна 983,96 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,97. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 80 базисни точки. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 73,3%, следвани от пенсионните фондове с 12,3%, застрахователните дружества – 9,4%, договорни и гаранционни фондове – 4%, и други инвеститори – 1%.

От Българската народна банка уточниха, че в аукциона са участвали девет първични дилъра на ДЦК. Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Към края на август брутният външен дълг (частен и държавен) на България нараства като част от брутния вътрешен продукт (БВП). Към 31 август той възлиза на 41,184 млрд. евро. Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на месеца е 8,417 млрд. евро и в сравнение с година по-рано той се увеличава с 36,2%.

Досега през годината държавата емитира на вътрешните пазари нов дълг в размер на 3,5 млрд. лева. На тези пазари основни участници са банките и пенсионните фондове. Засега обаче от финансовото министерство отказват да коментират излизане на външните пазари. Заложеният в държавния бюджет таван на дълга за тази година е 4,5 млрд. лева и до края на годината на разположение остава 1 млрд. лв. Провеждането на търгове за продажба на дългови ценни книжа в последно време може да се обясни с очаквания бюджетен дефицит в края на годината. След последната актуализация на бюджета се планира годината да приключи с 4,7 млрд. лв. недостиг в хазната.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във