Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавата планира да поеме още 500 млн. лв. нов дълг

На 8 ноември Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години. Министерството на финансите е определило следните условия: ще се предлагат 5-годишни ДЦК с номинална стойност 500 млн. лв., с падеж 24.02.2026 г., при 0.00 % годишен лихвен процент. 

Досега през годината МФ е емитирало дългови книжа на вътрешния пазар за 2.3 млрд. лева. Това е рекорд като се има предвид, че не са пласирани облигационни емисии на международните пазари. По-голямата част от задължения бяха поети в последните два месеца - през септември и октомври финансовото министерство продаде дългови книжа за 1.5 млрд. лева.

До края на 2021 г. Министерството на финансите има право да поеме още 2.2 млрд. лв. нов дълг, тъй като заложеният таван в Закона за държавния бюджет е 4.5 млрд. лева.

Ако аукционът на 8 ноември приключи успешно, пред МФ ще има 1.7 млрд. лв. "дългово пространство". 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във