Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавата отчита над 29 млрд. лв. дълг

Дългът на подсектор „Централно управление възлиза на 29.053 млрд. лева. Вътрешните задължения са 5.981 млрд. лева, а външните 23.072 млрд. лева, показват данните на Министерството на финансите към края на ноември 2020 година. Това бе и последният отчет на министерството за миналата година. Данните за декември ще бъдат публикувани в края на януари. Спрямо 2019 г. дългът се увеличава с 6 млрд. лева. В края на отчетния период съотношението на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 24.4%, посочват още от финансовото министерство.  

Как се стигна до увеличението

На вътрешния пазар през 2020 г. година бяха пласирани ДЦК с обща номинална стойност от 1.2 млрд. лева. Става дума за една нова 5-годишна емисия ДЦК, деноминирани в лева и за преотварянето на емисия от 2019 г. със срочност 10.6 години. Общият реализиран обем на 5-годишната емисия ДЦК от трите аукциона е 600 млн. лв., при постигната отрицателна среднопретеглена доходност от минус 0.04%. Емисията със срочност 10.6 година бе пласирана на три аукциона, с общ обем на емитираните ДЦК от 600 млн. лв., при постигната среднопретеглена доходност от 0.27 процента.

През септември правителството пласира облигации и по Глобалната средносрочна програма за емитиране на дълг на международните пазари, след повече от четири години отсъствие. Бе емитиран дълг в размер на 2.5 млрд. евро (около 5 млрд. лева)  - в два транша със срочности от 10 и 30 години. За десетгодишната облигация бе постигната доходност от 0.389 %, а по 30-годишната - 1.476  процента.

Какво се очаква през 2021 година

За настоящата година кабинетът предвижда таванът за поемане на нов дълг да бъде 4.5 млрд. лева. Според емисионната политика на Министерството на финансите за 2021 г. "основната цел на управлението на дълга ще бъде рефинансиране на дълга в обръщение, финансиране на планирания бюджетен дефицит и обезпечаване на стабилността на фискалния резерв в качеството му на фискален буфер".

Плана на правителството предвижда държавната хазна в следващите три години неминуемо да приключва на минус. Държавният бюджет приключи 2020 г. с дефицит в резмер на 3.6 млрд. лева. 

В документа е записано също, че МФ възнамерява да предложи стандартизирани дългови инструменти с фиксиран лихвен процент.  "С цел изглаждането на потоците към бюджета през годината, МФ си запазва правото при необходимост да емитира и краткосрочни съкровищни бонове в стандартните матуритети", се подчертава документа, подписан от министър Кирил Ананиев. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във