Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЪРЖАВАТА НЕ ИСКА ДА ПЛАТИ 37.5 МЛН. ЛЕВА НА СИБАНК

Шансовете на СИБАНК да си събере от държавата присъдените й от Върховния касационен съд 37.5 млн. лв. намаляват с всеки изминал ден. Пред репортер на в.БАНКЕРЪ финансовият министър Пламен Орешарски заяви, че в бюджета за 2006-а засега не са предвидени средства за плащане на задължението към СИБАНК. А хората, които познават процедурите за разпореждане с държавните финанси, знаят, че за да бъде погасен един правителствен дълг, сумата задължително трябва да фигурира в приходно-разходните сметки на хазната за съответната година.
Вземането на СИБАНК възникна, след като през юни 2005 г. Върховният касационен съд реши, че държавата трябва да й изплати 37.5 млн. лв. дълг по сделката за Кривой рог плюс още 7 млн. лв., начислени върху него лихви. Банката дори успя да извади изпълнителен лист срещу Министерството на финансите. През септември председателят на надзорния съвет на банката Цветелина Бориславова изпрати до Пламен Орешарски специално писмо, в което предлагаше кредитната институция да се откаже от своето вземане и от лихвите по него, ако министерството й опрости задълженията от 37.5 млн. лв. по италианския дълг.
Всъщност, отправеното от СИБАНК предложение за споразумение е последното (засега) действие на десетгодишна драма, чиято жертва бе обявената в несъстоятелност през юли 1997 г. Стопанска банка. Именно тя през 1988 г. финансира държавата - по онова време Народна република България, за да може да внесе дяловото си участие в рудообогатителния комбинат Кривой рог, Украйна - тогава на територията на СССР. В балансите на Стопанска банка това финансиране на стойност 28 млн. щ. долара е записано като задължение на държавата. Но през 1994 г., при издаването на облигации по Закона за уреждане на необслужваните кредити (ЗУНК), само лихвите по този държавен дълг бяха трансформирани в облигации. Причината бе, че Министерството на финансите едностранно реши да намали с 4% всички дългове на хазната и на държавните предприятия към държавните банки. И в тази четирипроцентна редукция попадна финансирането за Кривой рог. Шефовете на Стопанска банка обаче никога не са се отказвали от претенциите си по това вземане.
След обявяването на Стопанска банка в несъстоятелност през юни 1997 г. синдиците й предявиха пред Софийския градски съд претенциите си към вземането на кредитната институция във връзка с Кривой рог. Съдебният спор бе продължен и след като БРИБАНК (сега името й е СИБАНК) придоби през май 2000 г. активите на Стопанска банка. Според клаузите в договора за покупката им БРИБАНК трябваше да изплати на кредиторите на Стопанска банка по 34% от номиналната стойност на вземанията им, или общо 81.5 млн. лева. От тях на италианската агенция за застраховане на експортните кредити САЧЕ се падаха 37.5 млн. лева. Тези милиони се превърнаха във вземане на държавата, след като през 1999 г. тя пое ангажимент да плати италианския дълг на Стопанска банка. В същото време обаче тя наследи правата на САЧЕ - като кредитор на фалиралата банка да получи 37.5 млн. лв. от нейния купувач СИБАНК. Държавата обаче можеше да претендира за тези пари само при едно условие, ако се издължи изцяло на италианците. Според Пламен Орешарски това вече е станало и пречката поради, която държавата не можеше да си търси парите от СИБАНК, вече е преодоляна.
Доколкото си спомням, Министерството на финансите вече е предявило претенциите си към банката по италианския дълг, лаконично заяви пред репортер на в.БАНКЕРЪ Орешарски, но отказа да коментира по-нататъшното развитие на взаимоотношенията между кредитната институция и държавата. Вероятно съдебните процеси между тях ще продължат, защото шефовете на СИБАНК едва ли безропотно ще се съгласят да преведат в хазната 37.5 млн. лв. и да чакат неизвестно колко, докато получат от нея същата сума.

Facebook logo
Бъдете с нас и във