Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавата изглежда, че ще поема нов дълг до лимита

Валери Белчев

На 22 ноември Българската народна банка ще проведе пореден аукцион за продажба на държавни облигации. Този път Министерството на финансите иска да поеме още 500 млн. лв. нов дълг с емитирането на 7.5-годишни ДЦК.  

Предлагат се лихвоносни съкровищни облигации със срочност седем години и шест месеца с 0.25% фиксиран лихвен процент от емисия. 

БНБ обяви новия аукцион на 15 ноември. В същия ден Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 3.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17.05.2025 година.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,13%.

Общият размер на подадените поръчки достигна 983,96 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,97. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 80 базисни точки. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 73,3%, следвани от пенсионните фондове с 12,3%, застрахователните дружества – 9,4%, договорни и гаранционни фондове – 4% и други инвеститори – 1%, уточни МФ.

Така новопоетият от началото на годината държавен дълг достигна 3.3 млрд. лева. Лимитът за теглене на нов дълг е 4.5 млрд. лв. и по всичко изглежда, че държавата ще се възползва и от оставащото й дългово пространство от 1.2 милиарда. 

Наскоро служебният финансов министър Валери Белчев обясни, че държавата тегли нов дълг по решение на 44-ото Народно събрание.

"Решението е взето през ноември 2020 г., когато е гласуван бюджетът. Една част от тези пари отиват за погасяване на стари заеми, вземани от предишни правителства. Друга част ще отиде за планирани разходи и трета – за кризата", обясни министърът на финансите в служебния кабинет.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във