Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавата изглежда безсилна пред скъпите банкомати

Министерството на финансите смята, че потребителите могат да бъдат защитени от ползването на скъпи АТМ устройства само чрез по-ясна информация, но не и чрез регулация на услугата. Това се разбира от отговор на министъра на финансите Кирил Ананиев на парламентарен въпрос от Димитър Бойчев - депутат от ГЕРБ.

По казуса със скъпите банкомати в курортите, които начисляват такса до 15% от сумата при теглене на пари, са сезирани няколко институции - Министерството на финансите, БНБ, като отношение взе и Върховната административна прокуратура, която поиска от "министъра на финансите и на управителя на Българската народна банка да преценят предпоставките за иницииране на нормативни промени."

Изход от казуса засега не се вижда, защото Министерството на финансите по-скоро насочва вниманието към надзорните институции и към Комисията за защита на конкурецията. В отговора е записано, че ведомството не разполага с правомощия да упражнява контрол върху дейността на операторите на АТМ и да следи за изпълнението на нормативните изисквания. Затова са проведени консултации с БНБ. 

"Проблемът с прекомерно високите такси за теглене от терминални устройства АТМ на дружеството „Юронет Сървисис“ ЕООД и прилагания обменен курс, когато сметката на картодържателя при издателя на картата е в чужда валута, не е национален, а се наблюдава в много държави членки на Европейския съюз и преди всичко в държавите извън еврозоната", заявява в отговора си Ананиев. 

Цитирани са и европейските разпоредби, по които операторът на такива АТМ устройства може да бъде санкциониран. 

От публикувания отговор на финансовия министър обаче се разбира, че по конкретния случай - с банкоматите на „Юронет Сървисис“ ЕООД, БНБ е извършила проверка още през декември 2019 г. 

Проверката е установила, че: "изискванията за предварително уведомяване на клиентите за приложимите такси за теглене и обмяна на валута, включително за обменния курс,  посочени в чл. 50 и чл. 54 от Закона за платежните услуги и платежните системи, са изпълнени. В рамките на проверката дружеството е представило снимки от екрани на терминално устройство АТМ, от които е видно, че на клиентите се посочва сумата на операцията в левове, сумата в съответната друга валута, с която ще бъде задължена платежната сметка на клиента, приложимия обменен курс, както и общата сума на разходите за превалутиране, изразена като процентна надбавка. На клиента се предоставя възможност да приеме услугата по превалутиране, предлагана от оператора на терминалното устройство, съгласно посочените параметри, или да я откаже и обмяната на валута да се извърши от доставчика на платежни услуги, водещ сметката му".

Въпросната фирма разполага с 28 устройства на територията на страната. По-големият брой устройства са разположени в морските курорти, като има малък брой устройства в София и на някои гранични контролно-пропускателни пунктове.

БНБ и МФ обсъждат допълнителни мерки на национално ниво около прилагането на европейското законодателство в тази област, съобщава Кирил Ананиев. Засега таван на таксите за теглене от такива банкомати не може да бъде въведен, защото подобни предложения са отхвърлени на ниво Европейски съюз. Предложението за приравняване на тегленето от АТМ, свързано с обмяна, към режима на обменните бюра, също се оказва невъзможно, се разбира от писмения отговор на Ананиев до колегата му от ГЕРБ.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във