Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЪРЖАВАТА И ЦКС - СЪДРУЖНИЦИ ПО НЕВОЛЯ

Истинска паника настъпи на общото събрание на акционерите на Централна кооперативна банка на 28 юни, когато се разбра, че представителката на Банковата консолидационна компания Светлина Кортенска не е упълномощена да гласува по едно от най-важните предложения за промяна в устава на банката. А то безспорно е от най-голямо значение за бъдещето на кредитната институция - увеличаването на капитала на ЦКБ до 25 млн. лева. Странно защо, след като ревизия на Банков надзор е установила, че вдигането на капитала е наложително, а вицепремиерът Петър Жотев преди по-малко от месец заяви, че това би стабилизирало кооперативната банка, съветът на директорите на БКК, която притежава 32.78% от капитала й, не е дал мандат на своята представителка да гласува за увеличението му.
През последните месеци най-дискутираният проблем около ЦКБ бе промяната в устава й. И по-точно възможността всички важни решения за нейното развитие занапред да не се вземат с мнозинството на две трети от акционерите на банката. Мнозина финансисти смятаха, че на исканията на БКК за промени в устава на кооп-трезора ще се противопостави един от най-големите му акционери - Централният кооперативен съюз. Той притежава 23.45% от капитала на банката и държи да има решаващ глас при вземането на решенията. Този път обаче, напук на всички прогнози, държавата и частните акционери си стиснаха ръцете. Те приеха предложението в устава да бъде записано, че всички важни за развитието на банката решения ще се гласуват с мнозинство от 50% от акционерния капитал, плюс един глас, а не с 67%, както бе досега. От приемането на това предложение до голяма степен зависи и успешната продажба на ЦКБ.
Общото събрание одобри и предложението на БКК Централна кооперативна банка да премине от едностепенна към двустепенна структура на управление - с надзорен и управителен съвет. Отново по предложение на консолидационната компания в надзорния съвет на кооперативната банка бяха избрани по един представител на тримата най-големи акционери - БКК, Корпоративна банка и ЦКС. Така в надзора на ЦКБ влязоха консолидационната компания като юридическо лице, председателят на ЦКС Панчо Иванов и юристката Рада Христова, която бе предложена от Корпоративна банка и Фининвест.
Първото заседание на новия надзорен съвет на кооперативната банка е насрочено за 3 юли 2001 година. Във финансовите среди се коментира, че представител на БКК в него ще бъде Муравей Радев, който все още е министър на финансите, а управителният съвет на кредитната институция ще се състои от шестима членове. Най-сигурно засега е мястото на изпълнителния директор Георги Константинов. В новия управителен съвет пък със сигурност няма да влезе Донка Грънчева от Министерството на земеделието. Тя е заявила, че ще се оттегли от мениджмънта. От УС най-вероятно ще се оттегли и Мария Иванова, представителка на Държавния застрахователен институт, който държи 1.2% от капитала на ЦКБ. Твърди се, че в мениджмънта й няма да остане и представителяТ на ЦКС Александър Воденичаров.
В момента двама от големите акционери на ЦКБ - БКК (собственик на 32.78%) и Корпоративна банка, която притежава 19.43% от капитала, са готови да продадат своите акции. И докато съветът на директорите на БКК се бави с решението за съвместната продажба на акциите им в ЦКБ, мениджърите на Корпоративна банка не са склонни да чакат конституирането на новото правителство. Още повече, че според изискванията на БНБ до края на август те трябва да продадат своето участие в ЦКБ.
Цветан Василев, главен изпълнителен директор на Корпоративна банка, заяви за в. БАНКЕРЪ, че в момента управляваната от него кредитна институция и Фининвест, която притежава 4.63% от ЦКБ, водят разговори с трима-четирима кандидат-купувачи. Те били готови да предложат добра цена за акциите на ЦКБ. Според Василев купувачът им няма да е нито Райфайзенбанк (България), нито собственикът на ЕВРОБАНК - словашкият фонд Истрокапитал.
Както писа в. БАНКЕРЪ, кооперативната банка е привлякла вниманието и на сегашните собственици на Химимпорт. През ноември 2000 г. дружеството бе купено от регистрираната на Вирджинските острови фирма Фертитон Инк. След смяната на собствеността управлението на Химимпорт бе поверено на Димитър Атанасов Калчев и на Иво Каменов Георгиев. Георгиев пък участва в няколко фирми, в които съдружници са Марин Митев и Тихомир Митев - двама от босовете на варненската силова групировка ТИМ. Именно те били истинските собственици на Химимпорт, смятат бизнесмени. Това дава основание на някои банкери да твърдят, че сега шефовете на ТИМ имат желание да включат във фирмената си империя и банка, затова са се прицелили именно в ЦКБ.
Който и да е кандидатът за акциите на Корпоративна банка и Фининвест от ЦКБ, той ще трябва да предложи цена, по-висока от 75 ст. за една бройка. Според Цветан Василев, това е и минималната цена, която мениджърите на Корпоративна банка са посочили в проектопредложението си към БКК за съвместна продажба на мажоритарния пакет от ЦКБ.
Общото събрание на акционерите на кооперативната банка прие годишния счетоводен отчет и реши печалбата й за 2000 г. от 47 хил. лв. да бъде заделена във фонд Резервен. За одитори акционерите избраха компанията Делойт и Туш.

Facebook logo
Бъдете с нас и във