Банкеръ Daily

Финансов дневник

Държавата е приключила 2019 г. с 24.20 млрд. лева дълг

По предварителни данни на Националния статистически институт дългът на България за 2019 г. е в размер на 24 205 млн. лв. или 20.4 на сто от БВП. През 2019 г. институционален сектор "Държавно управление" отчита бюджетен излишък от 2 470 млн. лв. или 2.1 на сто от БВП.

По данни на Министерството на финансите пък към края на февруари държавният дълг възлиза на 23.60 млрд. лева. Вътрешните задължения са 5.88 млрд. лева, а външните - 17.72 млрд. лева. Съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 18.6%, като делът на вътрешния дълг е 4.6 %, а на външния дълг – 14.0 на сто .

Излишъкът в подсектор "Централно управление" е в размер на 2 349 млн. лв. или 2 на сто от БВП. Подсектор "Местно управление" е реализирал дефицит от 146 млн. лв., а подсектор "Социалноосигурителни фондове" е реализирал излишък от 266 млн. лева.

В сряда (22 април) финансовият министър Владислав Горанов съобщи, че държавата се подготвя за поемане на нов дълг.

 "Нашите оценки за необходимостта от допълнително финансиране заради увеличения бюджетен дефицит, увеличихме и лимита на дълга общо до 10 млрд. лв., за да можем да използваме най-благоприятното състояние на пазара, а и за да ме готови за по-негативни сценарии за икономическото развитие. Готвим се за поемането на дълг, разбира се, това няма да е самоцелно, но аз предпочитам ликвидни буфери в бюджета, за да можем да сме сигурни, че всички разходи са гарантирани и няма да има нито един миг, в който това да е поставено под съмнение", заяви Горанов.  

Още 200 милиона лева нов дълг под формата на държавни ценни книжа ще бъде поет на 27 април, когато Българската народна банка ще проведе поредния аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации. Ако поръчките в предстоящата емисия бъдат одобрени, страната ни вече ще e емитирала нов дълг за общо 1.4 млрд. лева от януари насам.

Народното събрание даде мандат на правителството да увеличи дълга и чрез международните пазари или финансови институции. Чрез първата за годината актуализация на бюджета депутатите вдигнаха лимита по програмата за емитиране на държавен дълг на международните капиталови пазари до 10 млрд. евро.

Програмата бе създадена през 2015 г. с лимит от 8 млрд. евро. В следващите няколко години по тази програма бе поет дълг от около 5.14 млрд. евро и с тези средства бяха погасени външни задължения с падежи 2015-а, 2016-а и 2017 година. Тоест след увеличението на лимита на разположение на правителството по тази програма остават грубо 4.88 млрд. евро.

Според ГЕРБ целта на промените е единствено гъвкавост, т.е. правителството да прецени откъде е по-изгодно да се вземе нов дълг.

Първоначалната идея е държавата да емитира нов дълг в размер на 4.2 млрд. лв., който да покрие очаквания бюджетен дефицит в размер на 3.5 млрд. лв., както и сумата от 700 млн. лева, с която се увеличава капиталът на Българската банка за развитие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във