Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЪЛГЪТ НИ КЪМ ИСПАНИЯ СЕ СТОПИ

Българските и чуждестранните инвеститори ще могат още една година да плащат за покупката на държавни фирми, като ползват компенсационния механизъм за погасяване на дълга на българската държава към Испанската агенция за застраховане на експортните кредити (ЦЕСЦЕ). На 18 декември 2003 г. Министерският съвет реши да удължи до 19 октомври 2004 г. срока на споразумението с ЦЕСЦЕ и предложи на Народното събрание да ратифицира този акт. Споразумението с ЦЕСЦЕ дава възможност на фирми, които участват в приватизацията у нас, да плащат договорената цена за покупка на държавни дружества на испанската агенция за гарантиране на кредитите. От своя страна испанците намаляват размера на вземането си от българската държава с получената сума.По данни на Министерството на финансите до декември 2003-а чрез този механизъм са погасени 22.5 млн. евро или около 80% от дълга към Испания. Неиздължената част е 5.4 млн. евро. Според текста на документа за удължаване на споразумението, те ще могат да се изплащат по описаната схема до 19 октомври 2004 година.Първата сделка, по която бе платено чрез погасяване на част от дълга към Испания, направиха белгийците от Солвей-Соди. Те купиха Геосол в Провадия, Завод за добив на варовик и ТЕЦ Девня. През 1999 г. чрез същата схема Ти Би Ай придоби 31% от капитала на Булстрад. През 2002-а пак чрез нея бяха платени 70% от цената за контролния пакет в Инкомс телеком холдинг и три негови дъщерни дружества. Година по-късно Булстрой-21 АД закупи посредством погасяване на испанския дълг 100% от капитала на Пътни строежи-Велико Търново ЕООД.Последната сделка, при която бе ползвана схемата с ЦЕСЦЕ, бе продажбата на ИПК Родина. По предложение на Бистра Георгиева - председател на съвета на директорите на купувача Обединени български вестници, част от договорената за полиграфическия комбинат цена след изгодна редукция бе платена на испанската агенция за застраховане на експортните кредити.

Facebook logo
Бъдете с нас и във