Банкеръ Daily

Финансов дневник

Дългът на страната ни се сви

В края на септември 2016-та консолидираният държавен дълг се е понижил до 26.256 млрд. лв. и е възлизал на 28.7% от брутния вътрешен продукт. Това се вижда от данните на Министерството на финансите за третото тримесечие на миналата година. Според статистиката на ресорното ведомство спадът в задлъжнялостта на държавата за тримесечието спрямо брутния вътрешен продукт се равнява на 0.7 пункта в парично изражение сумата е 189.5 млн.лева.

Съгласно последните публикувани данни на европейската статистическа служба "Евростат", стойността на съотношението "консолидиран дълг на сектор "Държавно управление"/БВП за третото тримесечие на 2016 г.", което постига България я нарежда на трето място сред страните-членки на ЕС по ниски нива на задлъжнялост. Пред нас са единствено Естония - с 9.6% и Люксембург - с 21.5 на сто,.

Отчетените ниски нива са не само далеч под горния праг на Маастрихтския критерий за конвергенция от 60%, но и значително под средните нива за страните в ЕС-28 и ЕС-19, които съответно са 83.3% и 90.1%, пише в коментара на финансовото министерство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във