Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЪЛГОСРОЧНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ ЩЕ СТАВАТ ВСЕ ПО-ПОПУЛЯРНИ

ДЪЛГОСРОЧНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ ЩЕ СТАВАТ ВСЕ ПО-ПОПУЛЯРНИНисим Царфати пред в. БАНКЕРЪНашата равносметка е свързана с развитието на българската икономика. Когато видим възможност на финансовия пазар, ние я използваме, казва управляващият директор на TBIH Financial Services Group N.V.TBIH е холдингова компания, основана през април 1998 г., която предлага услуги в пенсионното осигуряване, застраховането, лизинга, потребителското финансиране и управлението на активи в Централна и Източна Европа. Основни нейни акционери са Kardan NV (58.19%) - инвестиционна компания, чиито акции се търгуват на Euronext, MidOcean Partners (официалното му название е Deutsche Bank capital Partners); Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD) и Nederlandse financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO). На 8 декември 2004 г. инвестиционният фонд Engelefield capital LLP чрез увеличение на капитала придобива 17.16% от TBIH срещу сумата от 40.4 млн. долара. Холдингът извършва дейност в страни, които ще извлекат значителна полза от приобщаването им към ЕС - България, Румъния, Словакия, Хърватска, Сърбия. Както и в Украйна и Русия, чиито пазари са привлекателни от гледна точка на големината и липсата на сериозна конкуренция в сферата на дейност на TBIH.TBIH е най-голямата група за небанкови финансови услуги в България, включваща дружествата ПОК Доверие АД, ЗПАД Булстрад, Булстрад ДСК - Живот АД, Булстрад - Здравно осигуряване АД, Ти Би Ай Инвест ЕАД, Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД, Ти Би Ай Евробонд АД, Ти Би Ай Лизинг АД, Ти Би Ай Кредит ЕАД и Доверие Инфо ЕООД. Визитка:Нисим Царфати е роден в Тел Авив, Израел, на 12 септември 1963 година. Завършил е Haifa University в Израел, специалност Икономика и счетоводство, притежава CPA сертификат. От 2002 г. Нисим Царфати е управляващ директор на TBIH Financial Services Group N.V. - Холандия. От 1994 г. и досега работи в групата TBIH, където отговаря за основаването, развитието и управлението на дружества в областта на небанковите финансови услуги в България, Словакия, Сърбия, Украйна и Грузия. Г-н Царфати, вече десет години холдингът TBIH оперира на пазара на пенсионните, застрахователните, инвестиционните и лизинговите услуги в България. Каква е равносметката за дейността му в нашата страна? Смятате ли, че съществуват нормативни бариери за развитие на някои от областите, в които работи холдингът?- Най-напред бих искал да въведа хронологичен ред по отношение на нашите инвестиции в България. Ние наистина навлязохме на българския пазар през 1994 г. с основаването на пенсионноосигурителната компания Доверие, всички останали дейности бяха разработени през следващите години, а нашата лизингова дейност започна преди три години. Както виждате нашата равносметка е свързана с развитието на страната и с българската икономика. Когато видим възможност на финансовия пазар, ние я използваме. По отношение на нормативните бариери мисля, че последните два парламента направиха много в тази насока, но все още има доста работа с оглед на затягането на регулациите в областта на застраховането (нямаше ръководител на застрахователния надзор повече от година).Холдингът TBIH прояви особен интерес към разширяване на пазарния си обхват в България и Румъния, както и в Словакия, Хърватска и Сърбия във връзка с очаквания икономически подем в тези държави заради приобщаването им към ЕС. Преди десетина дни купи и една от най-големите застрахователни компании в Русия. Какви по-конкретни промени очаквате на инвестиционните пазари в тези държави?- Съществува голяма разлика между споменатите страни. Ние в Ти Би Ай Ейч разграничаваме три нива в нашето портфолио. На първото ниво са България, Румъния и Словакия - страни, в които нашият бизнес е вече развит (те ще станат членки на ЕС през 2007). На второто - Сърбия, Хърватска и Грузия - страни, в които Ти Би Ай Ейч инвестира през последните четири години, но това все още не означава, че пазарът там е развит. И на третото - Русия и Украйна, в които Ти Би Ай Ейч инвестира през последната година и където ще бъдат насочени усилията на групата. Ти Би Ай Ейч се надява да извлече полза от силния растеж в страни като Русия, Украйна, също и Сърбия, и да разшири дейността си, както стана в България и Румъния. Към момента стойността на Ти Би Ай Ейч се изчислява на 250 млн. евро, като нашата цел е да достигнем стойност от 1 млрд. евро в следващите седем години, а новите пазари, на които навлязохме (Украйна и Русия), ще подпомогнат този растеж.Акцент в бъдещата дейност на TBIH в България ще бъде създаването на нови инвестиционни дружества, включително и представянето на индексен фонд, базиран върху новия индекс TBI на пазара на държавни ценни книжа. Бихте ли пояснили какъв е опитът от оперирането на подобни фондове в страните с по-развити капиталови пазари от българския?- Права сте, допълнителният ни потенциал за растеж в България ще бъде свързан с развитието на различни инвестиционни фондове. В страни като Чехия и Словакия тази сфера на дейност се разрастваше през последните пет години с около 100% всяка година и сега управляваните активи от тези фондове превишават 1 млрд. евро в Чехия и 500 млн. евро в Словакия. На българска почва взаимните фондове ( т.нар. инвестиционни дружества от отворен тип според българското законодателство) все още се смятат за екзотични инструменти. Доходността, която отчитат за миналата година, обаче е много добра. Какви са перспективите за подобни фондове в България според вас и какви са намеренията на ТBIH за развитие на пазарните му позиции в тази област?- Както споменах, тези фондове ще бъдат двигателят на настоящите компании за управление на активи, една от които е Ти Би Ай Асет Мениджмънт. Инвестиционните възможности, които предлагат тези фондове, са далеч по-добри от който и да е банков депозит поради гъвкавата възможност инвеститорът да излезе от фонда, без да се загуби какъвто и да е доход. Смятате ли, че режимът за инвестиции на пенсионноосигурителните дружества е достатъчно либерален? Неотдавна представителят на МВФ за България Джеймс Роуф заяви, че е изненадан като икономист от прекалено рестриктивната политика по отношение на инвестициите на българските пенсионни дружества у нас и зад граница. Необходимо ли е правилата за инвестиции на нашите фондове в чужбина да бъдат облекчени? - Съгласен съм с позицията на представителя на МВФ. Не може да се твърди, че една страна ще се присъедини към ЕС и в същото време ще съществуват такива ограничения по отношение на инвестициите на застрахователни компании и особено на пенсионните фондове. Ще бъде голяма грешка, ако не се разреши на пенсионните фондове да инвестират директно в недвижимо имущество. Необходими ли са допълнителни данъчни облекчения по отношение на доброволното пенсионно осигуряване? Какви са препоръките ви към българските законодатели в тази област?- Мисля, че съществуващите в България данъчни облекчения в пенсионната сфера са едни от най-добрите в Източна Европа и модел за останалите страни. Смятам, че новият парламент трябва да вземе решение за увеличаване на процента на вноските в универсален пенсионен фонд до 7-10% преди влизането на страната в ЕС.Може ли да се очакват консолидации между пенсионноосигурителните и застрахователните дружества в България?- Можем да очакваме консолидация на малките с големи пенсионни фондове в бъдеще. За съжаление ние не можем да купуваме повече.Каква е оценката ви за осигурителната, респективно застрахователната култура на българина? Достатъчно популярни ли са лизинговите схеми на потребление и спестяването чрез инвестиционни инструменти сред обикновените хора - през 1998 г., когато TBIH холдинг стъпваше в страната, те все още предпочитаха да пазят парите си в дюшеци и буркани? - Мисля, че дългосрочните спестявания (животозастраховане, пенсионно осигуряване) ще стават все по-популярни през следващите пет години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във