Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ИМОТИ СА ПЕЧЕЛИВШО НАЧИНАНИЕ

С около 50% може да нараснат цените и наемите на жилищата в големите градове до 2010-а, твърдят дилъри на недвижими имоти и препоръчват да се инвестира в покупката на недвижима собственост. Ако прогнозите им са верни, придобиването на апартамент в момента ще донесе след време много по-висок доход, отколкото едно вложение в левов депозит или покупката на държавни ценни книжа. Банкерите констатират ново явление - граждани с месечни доходи над 1500 лв. вече са започнали да инвестират в жилища, като ги закупуват с взети назаем пари. Те теглят примерно двадесетгодишен кредит, закупуват жилище и го отдават под наем, с който покриват част от погасителните вноски. След това вземат втори кредит, с който отново купуват апартамент и пак го отдават под наем. Схемата се повтаря, докато заемополучателят е в състояние с приходите от наем и с месечните си доходи да обслужва погасителните вноски. Тя позволява на човек, който получава над 1500 лв. на месец, за късо време да закупи до три жилища по 70 квадратни метра и след 20 години, когато заемите са окончателно издължени, той ще получава от тях само приходи. Ако цитираните прогнози за поскъпването излязат верни, един апартамент на цена 28 000 евро (54 800 лв.) сега през 2010-а ще струва 42 000 евро (82 200 лева). В случай че той се намира в столичния квартал Гоце Делчев и през този период се отдава под наем, може да носи около 150 евро (близо 300 лв.) на месец. От тази сума трябва да се заделят по 100 лв. месечно за плащане на данък сгради, такса смет и за увеличението на данъка върху общия доход, който се дължи заради прихода от наем. При това положение чистият остатък от наема на апартамента ще е около 200 лева. Това означава, че ако е купен през 2003 г., до края на 2010 г. той ще донесе на собственика си чисти приходи от 16 800 лева. През този период той ще е погасил 64 848 лв. от задълженията си (ако е получил ипотечен и потребителски заем за общо 54 800 лв. от Банка ДСК) и ще му остава да връща главница от 28 470 лева. Ако прогнозата се сбъдне и апартаментът бъде продаден през 2010-а, той ще струва 82 200 лв. и притежателят му ще прибави 16 800 лв. приходи от наеми. С получените пари ще може да погаси остатъка по заемите, да покрие разходи по обслужването му до момента и ще му остане чиста печалба от 5682 лева. Някои от заможните българи, които имат по 100 000-200 000 евро свободни средства, вземат кредити от 500 000 до 1 млн. евро и ги инвестират в покупката на цели сгради, съдържащи от по десет-двадесет апартамента. Заемът се изплаща с отдаване на жилищата под наем или от продажбата им. Разбира се, като всяко бизнесначинание и в това има риск. И той е свързан с осигуряването на платежоспособни наематели, които редовно ще си плащат сметките. Достатъчно е само едно от купените на кредит жилища да остане без наематели и това веднага може да създаде проблем на заемополучател с редовното издължаване на погасителните вноски.

Facebook logo
Бъдете с нас и във