Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Дубъл на схемата за кредити с държавна гаранция

Две идентични схеми за отпускане на кредити с гаранция от държавата вече работят паралелно. Те се ръководят от Българската банка за развитие и Фонда на фондове.

 

На 13 октомври бе съобщено, че Българо-американска кредитна банка е първата институция, която започва отпускането на гарантирани кредити от Фонда на Фондовете. Те са предвидени за подкрепа на ликвидността на малките и средни предприятия в отговор на икономическата криза.

Предприемачите могат да се възползват от инвестиционни кредити с гратисен период по главницата  до 24 месеца; кредити за преодоляване на финансови затруднения, дължащи се или утежнени от епидемията COVID19, както и за оборотни средства с опция за гратисен период по главницата до 12 месеца.   

Процентът на гаранцията от фонда е до 80% от кредита. Идеята е държавният фонд да поеме част от кредитния риск на финансовите институции, който може да произтече от новите заеми за малки и средни предприятия без достатъчно обезпечения. Целта е да бъде улеснен достъпът на бизнеса до кредити за продължаване на дейността им, включително за задоволяване на нуждите от ликвидност или за преодоляване на  финансови  затруднения, които се дължат на пандемията или се утежняват от нея.

По последна информация от страницата на фонда още осем банки за заявили желание да участват в този инструмент. Това са: Юробанк България, УниКредит Булбанк, Първа инвестиционна банка, Токуда банк, Банка ДСК, Търговска банка Д и Райфайзенбанк. 

Общият финансов ресурс за гаранции, заявен от банките кандидати обаче надхвърля бюджета на програмата, който е близо 158 млн. лева. Засега няма информация как е подходил държавния фонд и дали всички банки ще участват в отпускането на кредити.

Българската банка за развитие също реализира такъв инструмент. Според актуалните данни на ББР над 530 български микро, малки и средни предприятия са одобрени за финансиране. Общият размер на средствата, потвърдени за гарантиране на кредити, е близо 75.5 млн. лева. По програмата в подкрепа на бизнеса ББР гарантира отпускането на заеми до 300 хил. лева при намалени изисквания за обезпечение и възможност за гратисен период до 3 години. Условието е фирмите да изпитват затруднения през 2020 г. и да не са изпадали в просрочие над 90 дни за последната година.

Финансовите институции, които отпускат такива заеми, са Алианц Банк, Банка ДСК, Българо-американска кредитна банка, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Търговска банка Д и УниКредит Булбанк.

Facebook logo
Бъдете с нас и във