Банкеръ Daily

Финансов дневник

“Дружеството за касови услуги“ стана на 10 години

“Дружеството за касови услуги“ АД стана на 10 години, напомниха от Асоциацията на банките в България. Дружеството е регистрирано на 10 юли 2007 г. от БНБ, Обединена Българска Банка, УниКредит Булбанк и Банка ДСК. Акционер на ДКУ от 2009г. е и Райфайзенбанк (България). Мисията на институцията е - снижаване на разходите за обслужване на касовите операции на банките и повишаване чистотата на паричното обращение в страната. 

Първоначално целите на ДКУ бяха да се поемат функциите на БНБ в градовете извън София и да се постигне голям пазарен дял на касовия пазар. Тези цели бяха реализирани успешно в първите три години след създаването му. За реализирането им ДКУ откри през 2008г. териториални поделения в пет града в страната: София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен. Във всяко от поделенията на банките се предлагат добре познатите им услуги по броене и теглене на стандартни опаковки с банкноти и монети, както и набор от нови за банките услуги, като броене на клиентски ценни пратки, броене на ценни пратки в чуждестранна валута, пълнене и проверка на касети за АТМ устройства. Услугите бяха посрещнати добре на касовият пазар и Дружеството успя да постигне сравнително стабилен и голям пазарен дял. Следващите цели пред ДКУ бяха концентрирани към постигането на самоиздръжка и положителен финансов резултат. Постигането на тези цели приключи към края на 2012-а.

Дружеството беше изправено пред ново предизвикателство - популяризиране на предлаганите от него касови услуги и най-вече, навлизане в нов пазарен сегмент, касово обслужване на корпоративни клиенти. За реализиране на тези задачи ДКУ започна да подписва директни договори за касово обслужване с крайни клиенти. Дружеството автоматизира изцяло процеса по приемане и обработка на ценните пратки. През уеб приложението на ДКУ – eCash, клиентите подават информация за съдържанието на внасяните в Дружеството ценни пратки. След сверяване на данните от информационната система с физически получената опаковка, към обслужваща клиента банка се подава информация за заверка на сметка му. Последващият процес на обработка на ценните пратки също е изцяло автоматизиран, банкнотно- сортиращите машини, на които се броят ценните пратки, са свързани с информационната система на Дружеството и информацията за изброените пари автоматично се сверява с обявената от клиента стойност.

За улесняване на работата на клиентите беше автоматизиран и процесът по подготвяне на заявените от клиентите ценни пратки за теглене. Ползвайки приложението eCash, клиентите могат да теглят пари от банковите си сметки, без да се налага да посещават банковите клонове

Facebook logo
Бъдете с нас и във