Банкеръ Daily

Финансов дневник

Дружествата от животозастраховането с брутна премия от над 383 млн. лева

В рубриката "Финансов дневник" започваме една поредица от статии на "БАНКЕРЪ" и "ПрайсУотърХаусКупърс България", които ще проследяват развитието на застрахователния  сектор у нас.
Близо четвърт век вече "БАНКЕРЪ" представя дейността на водещите дружества. А сега предлагаме първата класация на застрахователните компании, която обхваща финансовите резултати от двата сегмента - общо застраховане и животозастраховане. Тя подрежда дружествата по шест показателя: брутната записана премия; нетната печалба; покритието на застрахователните резерви; квотата на щетимост; комбинираната квота и платежоспособност ІІ.

Класацията обхваща периода от 1 януари до 31 декември 2018 година. Днес публикуваме подреждането при дружествата от животозастраховането.

 


Живото-застраховане

12 застрахователни дружества


 

ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп"

ЗАД "Алианц България Живот"

ЗК "Уника Живот" АД

"ДЗИ-Живото-Застраховане" ЕАД

"ОББ - Животозастраховане" ЕАД

"Граве България Живото-Застраховане" ЕАД

"ЗАД Сожелайф България"

"Групама Живото-Застраховане" ЕАД

ЖЗК "Съгласие" АД 

"ЖЗИ" АД

ЗЕАД "ЦКБ Живот" 

"ЗД Евроинс Живот" ЕАД

 

През 2017 г., белгийската група KBC, собственик на ДЗИ-Животозастраховане ЕАД, придоби ОББ - Животозастраховане EАД (предходно наименование ОББ - Метлайф ЖЗД АД). Считано от 31 декември 2018 г. ОББ - Животозастраховане EАД се преобразува чрез вливане в ДЗИ-Животозастраховане ЕАД. Така реално дружествата, опериращи в сферата на животозастраховането, са вече 11.

 

Брутно записаната премия на дружествата, опериращи на животозастрахователния пазар за 2018 г. възлиза на общо 383.8 млн. лв., което представлява ръст от 2.15% спрямо предходната година (375.7 млн. лв.). На тази база, към 31 декември 2018 г. първите 5 застрахователя концентрират близо 81% от общо брутната записана премия за живото-застрахователния пазар.

ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп запазва челната си позиция с брутен премиен приход в размер на 105.1 млн. лв. или 27.4% пазарен дял, което представлява ръст от 4.8% спрямо 2017 г. ЗК Уника Живот АД запазва втората позиция с 19.1% пазарен дял за 2018 г., а ЗАД Алианц България Живот запазва третата позиция с 14.4% пазарен дял за 2018 г.

 

Нетната печалба в животозастрахователния сектор се свива с 1% през 2018 г. до 27.1 млн. лв. (спрямо 27.4 млн. лв. през 2017 г.). ДЗИ - Живото-застраховане ЕАД заема първата позиция с 33.5% от  печалбите в сектора за 2018 г., като увеличава печалбата си с 5.6% спрямо предходната година. ОББ - Животозастраховане ЕАД заема второ място в класацията с 23.5%, като ръстът на печалбата му е 56% спрямо 2017 г. ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп АД e на трето място с 12.8% от печалбите в сектора за 2018 г., като увеличава печалбата си с 58.9% спрямо 2017 г.

Източник: КФН

 

Покритие на застрахователните резерви

С най-високо покритие по този показател към края на 2018г.се нареждат „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД (159.0%), следвано от ЗАД „Алианц България Живот“ АД (152.7%) и ЗК Уника Животозастраховане(127.6%). Основна промяна спрямо 2017 г. сред топ 5 на животозастрахователните дружества се наблюдава при ДЗИ Животозастраховане ЕАД, където съотношението към края на 2017г. е било чувствително по-високо – 236.0%.

Източник: КФН

 

Квота на щетимост

С относително високи нива на щетимост за 2018 г. са ЗАД Алианц България Живот АД и ДЗИ Животозастраховане ЕАД – съответно 74.9% и 71.7%, като ДЗИ Животозастраховане ЕАД бележи значителен спад в този показател спрямо предходната година когато квотата му на щетимост е била 100.9%. ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп АД заема трета позиция по този показател сред топ 5 дружествата в животозастрахователния сектор през 2017 г. и 2018 г.

Източник: КФН

 

Комбинирана квота

Подобно на квотата на щетимост, с относително високи нива на комбинираната квота за 2018 г. са .3% и 102.1%, като ДЗИ Животозастраховане ЕАД бележи значителен спад в този показател спрямо предходната година когато комбинираната му квотата е била 123.2%. Отново ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп АД заема трета позиция и по този показател сред топ 5 дружествата в животозастрахователния сектор през 2017 г. и 2018 г.

Източник: КФН

 

Платежоспособност II

* Считано от 31.12.2018 г. ОББ - Животозастраховане EАД, се влива в ДЗИ-Животозастраховане ЕАД

Източник: КФН

 

Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Милена Радева, Павел Пирински, Атанас Ненов и Петър Кабакчиев от консултантския и одит отдели на фирмата. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на КФН.

Facebook logo
Бъдете с нас и във