Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДРЕЗДНЕР БАНК РАЗДАВА ПО-ГОЛЕМИ ДИВИДЕНТИ

В отчета на банката за първото тримесечие на годината се отбелязват положителни тенденции. Постъпленията от оперативна дейност са се увеличили с повече от 10% в сравнение с предходния период. Провизиите са останали на равнището на средните за миналата година, но са малко по-големи от нивата на последното тримесечие за 2000 година. Поради влошената ситуация на капиталовите пазари резултатите от търговски операции са с 15.7% по-ниски от рекордните достижения през същия период на миналата година, но въпреки това постигнатото удовлетворява банкерите.
Печалбата на Дрезднер Банк преди данъчно облагане е 253 млн. евро за първите месеци на 2001 г., което е 2.4% повече от 2000 година. Нетната печалба пък е с 19% по-голяма и възлиза на 159 млн. евро.</p align=justify

Facebook logo
Бъдете с нас и във