Банкеръ Daily

Финансов дневник

Дребният бизнес се дави в необслужвани кредити

Повече от 20% от малките и средните предприятия в страната имат затруднения с възстановяването на производството след последствията на Covid кризата. С необслужвани банкови кредити са повече от 75 на сто и само около 15% от предприятията са успели да използват възможностите на кризата за развитието на дейността си. Това показва проучване на Националното сдружение на малкия и среден бизнес.

Фирмите в областта на традиционните сектори търпят тежките последствия. "Имат трудност да рестартират поради недостиг на ликвидни средства. Имат инфраструктура, която да произвежда стоки или услуги, имат хора, обаче нямат оборотен капитал, за да рестартират работа. И всъщност те ще бъдат изправени пред решението дали да обявяват технически фалит", пояснява председателят на сдружението Елеонора Негулова. 

Банковите кредити също се оказват проблем за голяма част от малките и средни предприятия.

„Малкият бизнес всъщност на първо място е търсил начин да се издължи към бюджета – да плаща данъци, осигуровки. И всъщност тази декапитализация рефлектира върху това, че не могат да се обслужат кредитите и там вече се появява един лавинообразен процес, тъй като преструктурирането на кредитите също изисква време и ресурс“, коментира Негулова пред националното радио.

Според последните данни на БНБ бизнесът е отсрочил кредити в размер на 6.533 млрд. лева. Какъв дял заемат малките и средни предприятия не е ясно, но се знае, че отсрочените кредити не класифицират като необслужвани, т.е. след изтичане на мораториума част от тези кредити ще стана "лоши", при положение, че ще влязат в просрочие. 

Все още не са започнали и плащанията по схемата за държавна помощ за малкия и среден бизнес. На 5 януари Министерството на икономиката съобщи, че стартира процесът по договаряне по процедура.Изпратени са вече близо 1000 покани. До седмица ще бъдат изпратени поканите до всички 1285 одобрени за финансиране кандидати, по които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 178.53 млн. лева.

Тепърва одобрените кандидати ще трябва да предоставят документи преди сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за да се извърши проверка дали отговарят на изискванията за получаването на средствата. 

Колкото до твърдението, че малкият бизнес на първо място е търсил начин да се издължи към бюджета, то се потвърждава от обявените от НАП "рекордни данъчни постъпления през 2020 година". Данъчните приходи възлизат общо на 14 млрд. лв. От тях над 2,6 млрд. лв. са платени от бизнеса за корпоративни данъци, а постъпленията от данъка върху добавената стойност са 7,6 млрд. лв. Приходите от осигурителни вноски са в размер на 10,6 млрд. лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във