Банкеръ Daily

Финансов дневник

Доверителното управление пази предвидливите

S 250 dce7e239 e775 4984 94ba 23ec96ecf3d8

В днешното турболентно време парите на много инвеститори стоят "спокойно" в портфейлите им и бездействат. Лихвите по депозитите в банките от години стоят "на нулата", цените на жилищата са устремени нагоре, докато акциите на любимите технологични компании загубиха част от блясъка си. За да държиш по-големи суми в банка вече ти носи повече загуби, отколкото приходи. Все пак инвеститорите не стоят със скръстени ръце и проучват печеливши идеи.

Една такава възможност е доверителното управление на активи. 

Повечето инвеститори обикновено търсят индивидуален подход към тях и към парите, които притежават, особено ако те са повече. Поради това някои от фондмениджърите предлагат доверително управление на активи, което позволява именно персонализиране на услугата. Още повече, че става въпрос за клиенти, които желаят да инвестират по-големи суми.

Специално за тях и с участието на клиента, инвестиционен консултант изготвя портфейл от финансови инструменти въз основа на специфичните цели, предпочитания инвестиционен хоризонт и рисков профил на всеки инвеститор. Има хора, които искат да умножават парите си "по-спокойно" и други, които  могат да си позволят и да рискуват без страх от евентуални загуби. А стратегията за всеки отделен клиент се определя както от размера на паричните средства за управление, така и от очакванията му за доходност и ликвидност.

Инвестиционните портфейли включват един или повече финансови инструменти. Чрез изграждането на индивидуален портфейл може да бъде достигнато уникалното за всеки един инвеститор съотношение между риск и очаквана възвращаемост.

Трудно е да се определи големината на пазара за управление на активи. Предвид специалния тип отношения с тези клиенти и големите суми, които те влагат, управляващите дружества не са много склонни да разкриват информация за тези свои проекти. 

 

"Банка ДСК"

е една от финансовите институции у нас, която влиза на този пазар, "за да даде още възможности за ефективно управление на свободните парични средства на българите", заявиха от банката. „След анализ на поведението на клиентите от този сегмент, установихме, че те имат много по-голяма нужда от инвестиционни продукти, отколкото от кредитни. Отговаряме на тази нужда чрез нов, по-добър и оптимизиран модел на обслужване, надграждайки над всекидневното банкиране“, коментира Светослав Велинов, началник управление „Глобални пазари“ в "Банка ДСК".

С тази услуга, клиентите й могат да закупуват широк кръг от взаимни фондове с различен рисков профил, да инвестират в индивидуални акции, облигации или борсово търгувани фондове с експозиция към различни географски райони. Също така, те вече могат да се възползват и от индивидуални инвестиционни решения - управление на портфейл и предоставяне на инвестиционни съвети. От банката дори разширяват кръга от алтернативни възможности като чрез електронното банкиране ДСК Директ предлагат и нова услуга – търговия със злато срещу валута (EUR или USD).   

Светослав Велинов отбеляза, че наред с предлагането на инвестиционни продукти и услуги, банката е пристъпила към дигитализацията на някои от тях, за да разшири кръга на клиентите. Същевременно обаче, стремежът е да се запази и индивидуалния подход към всеки.

 

"Общинска банка"

чрез своя инвестиционен посредник също предлага управление на индивидуален портфейл от финансови инструменти, търгувани както на българския, така и на световните пазари, като това става в съответствие с предварително сключен с клиента договор. Няма ограничение за тези, които могат да се възползват от тази услуга - те могат да бъдат както физически лица, така и институционални и корпоративни инвеститори.

При създаването на индивидуален портфейл се цели да се минимизират възможните рискове чрез диверсификация (разпределение) на средствата между различни активи. Разбира се, подборът на финансовите инструменти става със задълбочен фундаментален и технически анализ, отбелязват от банката, като стремежът е да се открият инвестиционни възможности, за които съществува вероятност да се представят по-добре от пазара. Клиентът-доверител регулярно получава справка за състоянието на портфейла си по удобен за него начин (e-mail, факс, поща).

 

"Първа инвестиционна банка"

също работи по структурирането и управлението на индивидуални инвестиционни портфейли. Подборът на финансови инструменти при формирането на всеки индивидуален портфейл е на базата на всички финансови пазари, на които оперира банката. Това позволява използването на богата гама от класове активи и прилагането на гъвкави стратегии при управлението им.

Подборът и управлението на всеки един индивидуален портфейл се извършва след детайлна оценка на финансовото състояние на клиента, неговия предишен опит в областта на пазарите на финансови инструменти, готовността и възможността му да поема рискове. При това, клиентът активно участва в процеса на изготвяне на рисковия профил, определяне на инвестиционните цели, хоризонт и ограничения на портфейла.

 

ОББ

предлага премиум банкиране. Клиентите на тази услуга могат да се възползват от конфиденциалност и индивидуално обслужване в специално обособен Премиум център. Тя включва личен мениджър връзки с премиум клиенти, който е на разположение денонощно, подпомага клиентите в управлението на финансите им, информира ги за нови продукти и услуги, грижи се да не пропуснат вноска по карта, изтичащ депозит или други важни детайли, свързани с банковите им операции. 

Услугата е за специални клиенти, които ценят времето си, желаят да получат професионален съвет и търсят прозрачност, доверие и дългогодишно бизнес сътрудничество. Сред предимствата на услугата са още професионални консултации от сертифициран инвестиционен консултант за вложения във взаимни фондове и спестовно-застрахователни продукти, персонални решения при финансиране, брокерски услуги и доверително управление, разнообразие от застрахователни решения от ДЗИ – лидер на българския застрахователен пазар и други.

Клиентът трябва да отговаря на някои критерии за наличност по сметките си в ОББ, кредитна експозиция и доходи.

 


Предимствата са очевидни...


  • Услугата се структурира персонално, според ключови параметри, като толерантност към риск, инвестиционен хоризонт, финансови възможности, целева доходност, данъчни специфики и други...

  • Клиентът е информиран постоянно и има винаги пряка връзка с управляващия активите.

  • Не е необходимо клиентът да изразходва време, внимание или усилия за да ползва услугата.

  • На клиента не са му необходими специални знания или умения, единствено трябва да е наясно със своите цели.

  • Няма формален минимум или максимум за обема на инвестицията, като е възможно внасяне и/или теглене на средства, при необходимост.

  • По всяко време клиентът има право да добавя нови изисквания или да променя старите "такива".


Facebook logo
Бъдете с нас и във