Банкеръ Daily

Финансов дневник

Дончев: Евросредствата за наука и образование няма да бъдат спирани

Няма риск от загуба на средства по програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Причината за релокацията на 100 млн. лева от програмата към оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" е свеждане до минимум на риска от загуба на средства по програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев каза по време на парламентарния контрол.

"Релокацията е съгласувана с ЕК и е изцяло съобразена с изискванията на нормативната база, като не води до промяна на индикаторите, заложени в споразумението за партньорство. Средствата трябва да са изразходвани за развиване на иновационния потенциал, но и за създаването на възможности иновациите да бъдат комерсиализирани", каза Дончев. 

Вицепремиерът отговори и на въпрос за електронното управление.

"Основната цел на инвентаризацията на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление, която се прави по европроект, е да се установи с какви системи разполага администрацията, как се изразходват средства за този процес, следвайки основната цел да се гарантират необходимите за реализация на електронно управление - единна платформа и оперативна съвместимост. Това не може да стане в рамките на изготвянето на ежегодните доклади на състоянието на администрацията, защото такава инвентаризация не се прави", обясни Дончев и съобщи, че по проекта 576 администрации са инвентаризирани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във