Банкеръ Daily

Финансов дневник

Домакинствата са натрупали във влогове 67.64 млрд. лв.

Броят на депозитите на секторите Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) към края на второто тримесечие на тази година намаляват на годишна база с 3.2%, изчисляват от БНБ. Но размерът им се увеличава с 9.6 процента.

Тази тенденция се наблюдава и при

нефинансовите предприятия.

Влоговете им в края на юни са 615 хил. броя, като се отчита ръст от 2.3% спрямо същия месец на миналата година. Те са на обща стойност 34.81 млрд. лева, която на годишна база нараства с 18.6 на сто. Спрямо края на март броят на депозитите при тези фирми се повишава с 0.7%, а размерът им – с 2.5 на сто.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на влоговете за сектора са „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (с 25.7%), „Преработваща промишленост“ (с 14.4%) и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива“ (с 9.9%).
Към края на юни в общата сума на депозитите при тези фирми преобладават тези с размер над 1 млн. лв., които имат дял от 53.7 процента.

Банковите влогове, които притежават

финансовите предприятия

в края на юни, са 7 хил. броя, като се отчита ръст от 2.6% спрямо края на същия месец на 2021-а. В края на второто тримесечие те са в размер на 3.61 млрд. лева, като на годишна база той спада с 0.6 на сто.

В сравнение с края на март броят на влоговете на финансовите предприятия намалява незначително, но пък размерът им се понижава с 14.1%, което означава, че тези пари се използват като резерв.
Към края на юни в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв., които са с дял от 87.7 процента.

В края на второто тримесечие

намалява броят на депозитите, които притежават  домакинствата.

Те са общо 8.88 млн., като се вижда спад на годишна база с 3.6%, вероятно заради окрупняване на сумите в тях. Възможно е, разбира се, и закриване на влогове. Но пък размерът на тези депозити в края на юни нараства на годишна база с 6% и достига 67.64 млрд. лева.

Това се наблюдава и при сравнението на числата в края на юни спрямо края на първото тримесечие. Броят на тези депозити също намалява - с 0.7%, а размерът им нараства с 1.1 на сто.
Към края на юни в общата сума на влоговете на домакинствата преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 17.9 процента. С почти същия дял са и депозитите над 100 хил. лв. до 200 хил. лева.

С двуцифрен дял са и влоговете от 10 хил. лева до 20  хил. лева (13.4%).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във