Банкеръ Daily

Финансов дневник

Домакинствата с повече предоговорени кредити и заеми за рефинансиране

Домакинствата са вземали заеми на по-висока цена през юли. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава с 0.63 процентни пункта до 8.19%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тях - с 0.66 пр. п. до 8.66 на сто, сочат данните от БНБ.

При жилищните кредити в левове, средната лихва обаче намалява до 2.47%, а ГПР - до 2.71 процента.
Средният лихвен процент по другите кредити /в показателя се включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради/ в левове обаче нараства и вече парите се връщат при 3.04 процента.

Средната лихва по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица също се увеличава до 3.03 на сто.

През юли средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада и е 14.27 на сто. При кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се повишава и вече е 20.40 процента.

Данните от БНБ сочат, че обемът на

новия бизнес по кредитите за потребление в левове намалява

със 109.8 млн. лв. до 701.8 млн. лева. По-малко са и предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 9 млн. лв. до 110.7 млн. лева.

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се понижава със 74.5 млн. лв. и е в размер на 536.6 млн. лева. В същото време повече са предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 3.1 млн. лв. до 155.6 млн. лева.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове нараства до 30.2 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 1.5 млн. лв. до 8.5 млн. лева.

Работодателите и самонаетите лица са изтеглили повече други кредити в левове. Сумата по тях е 26.6 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във