Банкеръ Daily

Финансов дневник

Домакинствата държат близо 57 млрд. лв. в банковите трезори

Ръст на кредитите и депозитите на годишна база отчита Българската народна банка към края май. Въпреки това в третия месец от кризата вече се забелязва забавянето в ръста при кредитите. 

Според статистиката на БНБ, публикувана на 23 юни, депозитите на неправителствения сектор са 86.295 млрд. лв., като годишното им увеличение е 8.6 на сто. Депозитите на Нефинансови предприятия са 26.063 млрд. лв. и в сравнение със същия месец на 2019 г. те се увеличават с 12.4%. Домакинствата държат в трезорите на банките 56.889 млрд. лв., като влоговете им се увеличават със 7.8% спрямо същия месец на 2019 година.

Единствено депозитите на финансовите предприятия намаляват - с 5% на годишна база през май 2020 година, като в края на месеца достигат 3.344 млрд. лева.

Забавяне на ръст се забелязва при кредитите. Например кредитите за неправителствения сектор са 63.044 млрд. лв. (49.6% от БВП) при 63.100 млрд. лева. Те се увеличават на годишна база със 7 процента. Забавяне в ръста има спрямо април, когато е отчетено 7.6% годишно повишение.

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити, които са прехвърлени на трети лица и са изключени от балансите на парично-финансовите институции. Задбалансово отчитаните позиции не попадат в обхвата на паричната статистика, уточняват от БНБ. На годишна база продадените кредити от финансовите институции са 565.8 млн. лв.

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 2.9% на годишна база през май 2020 г.  и в края на месеца достигат 34.394 млрд. лв.. Кредитите за Домакинства и НТООД са 24.334 млрд. лв. Спрямо същия месец на 2019 г. те се увеличават с 8.2%, но отново има забавяне спрямо миналия месец, когато има 9.2% годишно повишение .

В края на май 2020 г. жилищните кредити са 11.199 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 13.8%. Потребителските кредити възлизат на 11.445 млрд. лв. и се увеличават със 7.1% спрямо май 2019 г. (8.4% годишно повишение през април 2020 година). 

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, пък са 4.316 млрд. лв. и в сравнение с май 2019 г. те се увеличават с 42.8%, но отново се забелязва спад спрямо април 2020 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във