Банкеръ Daily

Финансов дневник

Домакинствата държат близо 57 млрд. лв. на депозит в банките

В края на април депозитите на домакинствата и нетърговските дружества възлизат на 56.714 млрд. лева. Те се увеличават със 7.6 на сто спрямо година по-рано, отбелязвайки 7.2% годишен ръст през март, показват последните данни на БНБ.

Ситуацията е повече от любопитна, защото въпреки кризата около коронавируса, близките до 0% лихви и поскъпването на стоки и услуги, българинът продължава да трупа пари в банките. 

Статистиката показва също, че към четвъртия месец на годината и депозитите на неправителствения сектор нарастват - с 8.1 на сто за година до 85.814 млрд. лева. Влоговете на нефинансовите предприятия пък са в размер на 25.826 млрд. лв. в края на април, като на годишна база те се увеличават двуцифрено - с 10.8 процента.

Единствено депозитите на финансовите предприятия намаляват с 3.5% в сравнение със същия месец на миналата година, като в края на април достигат 3.274 млрд. лева.

Нетните вътрешни активи са 65.049 млрд. лв и се увеличават с 10.5% спрямо година по-рано. В края на четвъртия месец от годината основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 64.358 млрд. лв. и нараства спрямо април 2019 г. с 9 на сто, при 11.2% годишно увеличение през март.

Данните показват още, че в края на април кредитите за неправителствения сектор са 63.100 млрд. лв., при 63.364 млрд. лв. за март. Те се увеличават на годишна база със 7.6%. БНБ посочва, че изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции, чиито обем за последните дванадесет месеца е 545.2 млн. лева. 

Кредитите за нефинансовите предприятия също нарастват - с 3.2% на годишна база през април и в края на месеца достигат 34.548 млрд. лв.

Колкото до заемите за домакинствата и нетърговските дружества, те достигат 24.313 млрд. лв. в края на април. Спрямо същия месец на 2019-а те се увеличават с 9.2%. 

Жилищните кредити са 11.143 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 14.5%, а потребителските кредити възлизат на 11.455 млрд. лв. и се увеличават с 8.4% спрямо април 2019 г. 

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.239 млрд. лв., като в сравнение с април миналата година те се увеличават с колосалните 47.9%.

Нетните чуждестранни активи възлизат на 61.020 млрд. лв. в края на отчетния месец при 59.155 млрд. лв. в края на март, като нарастват с 6 на сто в сравнение с април миналата година. Чуждестранните активи пък се увеличават с малко над 5 на сто, като достигат 70.676 млрд. лева. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във