Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Докторската застраховка стана задължителна

Министерският съвет прие Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия. С въвеждането на нормативния акт се изпълняват разпоредбите на чл.189 от Закона за здравето - регламентиране на начина за сключване на застраховки за причинени вреди вследствие от виновно неизпълнение на професионалните задължения на лицата, които упражняват медицинска професия на територията на страната.

Наредбата обхваща работата на около 31 хил. лекари, 8500 зъболекари, 6100 фармацевти и над 39 хил. специалисти по здравни грижи.

Единните критерии за задължителност на застраховката и определените минимални застрахователни лимити на отговорност са възможност за компенсиране на вреди, причинени на пациентите вследствие от доказано виновно неизпълнение на професионалните задължения на лицата, упражняващи медицинска професия.
Застраховките ще се сключват от лечебните заведения. Лимитите на отговорност по различните специалности в системата на здравеопазването са разделени в два вида дейности и в три рискови групи - в зависимост от специалността, по която лицето упражнява дейност.
Минималният праг в зависимост от вида на лечебното заведение и специалността на лекаря е между 30 000 и 150 000 лева. Максималната сума на застраховката е между 120 000 и 600 000 лева.
Предвидено е сключване на застраховка с покритие над минимално установеното в наредбата, като по този начин се смята, че условието за сключване на застраховка "Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия", е изпълнено.
Според вносителите при обследването на съдебните дела за лекарска грешка до момента най-голям е процентът на платените обезщетения до 30 хил. лв., а като най-рискови специалности са посочени хирургия, акушерство и гинекология и ортопедия.
Основният мотив за предложените диференцирани прагове е намаляване на разходите на лечебните заведения за застраховане в системата на здравеопазването. В мотивите е посочено, че от 240 дела за лекарска грешка през последните десет години само за една трета от тях е призната такава и са платени обезщетения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във