Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДОЙЧЕ БАНК ЗАЛАГА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО БАНКИРАНЕ

Г-н Тилс, Дойче Банк влезе на българския пазар само със свое представителство. Доста плаха стъпка, като се има предвид, че в близкото минало тя бе най-големият кредитор на българската държава и участва в подготовката на някои от най-големите приватизационни сделки у нас. Какви са причините Дойче Банк да не открие клон у нас или да не създаде дъщерна банка?
- Дойче Банк развива дейност в България от повече от десетилетие. Ние сме осигурявали финансови и консултантски услуги за избрани проекти, предоставяли сме и клирингови услуги на редица български банки. Сегашната стратегия на банката за Югоизточна Европа се фокусира върху услуги и сфери, в които тя може да се разграничи от над тридесетте действащи банки в България чрез уникални финансови продукти и възможности за достъп до глобалния пазар. За реализирането на услуги в сферата на инвестиционното банкиране, финансирането на публично-частни партньорства или частното банкиране ние нямаме нужда от голям екип на местно ниво. Развили сме успешно подобни модели в страни като Румъния, Сърбия, Хърватска и Гърция, където малките на брой екипи се подкрепят от специални групи в офисите ни в Германия и Великобритания.
След влизането на България в ЕС всяка една банка от държава член на Евросъюза ще може, без предварително разрешение от БНБ, да открие клон в страната ни. Можем ли да очакваме, че тогава представителството на Дойче Банк ще получи статута на клон?
- Ще преоценим присъствието на Дойче Банк в България в зависимост от бизнес възможностите и бъдещото положително развитие на пазара.
Когато само преди пет-шест години банковата приватизация у нас бе в разгара си, очакванията на икономистите и на обществото у нас бяха, че Дойче Банк ще бъде сред кандидат-купувачите на БУЛБАНК. Защо това не се случи?
- През последните няколко години Дойче Банк беше фокусирана върху изграждането на работещи и успешни франчайз структури за инвестиционно банкиране, особено в Северна Америка. Това е и причината да не сме се фокусирали до този момент в развиването на сериозни инвестиционни проекти в Централна и Източна Европа. Днес Дойче Банк има нова позиция и ще акцентира дейността си върху развиващите се пазари. Неотдавна банката придоби изцяло руската брокерска къща Ю Еф Джи (UFG), а през юли врати отвори официално ни представителство в България.
Обявихте, че на българския пазар Дойче Банк ще работи по три главни направления: финансиране на големи инфраструктурни проекти, инвестиционно банкиране и управление на активи. По какви по-точно инфраструктурни български проекти работите в момента, на какъв етап е всеки един от тях и от какво финансиране се нуждаят те по първоначалните ви оценки?
- Развитието на българската инфраструктура се нуждае от подкрепа най-вече в сферата на изграждане на пътна и енергийна мрежи. Ние ще се фокусираме върху тези два аспекта и сме в процес на обсъждане на конкретни проекти със съответните страни, ангажирани с реализирането им.
Ще настоява ли Дойче Банк за държавни гаранции, когато осигурява или организира финансиране за инфраструктурни проекти в България? И още, изрично условие ли ще са гаранциите от държавата за успешното осъществяване на проекта, или само пожелателно?
- Няма такива строги изисквания. Всеки проект се оценява строго индивидуално, а необходимостта от гаранции се определя след конкретни обсъждания с инвеститорите и изпълнителите. Някои от по-мащабните проекти могат да изискват държавна гаранция, но тя би могла да приеме различни форми.
Какви точно услуги ще предлагате в областта на инвестиционното банкиране - секюритизация на активи, организиране на емисии ценни книжа или още нещо. Към какви клиенти ще се ориентирате - държавата, общините или частни компании и банки?
- В сферата на инвестиционното банкиране в България ще се ангажираме с изкупуване на непродадените акции при нови емисии и пласиране на емисии, продукти с фиксирана доходност, както и услуги в сферата на корпоративните финанси, в това число и консултации по сливания и придобивания. Като допълнение към тях ще предлагаме услуги като валутен обмен, финансиране и лизинг на стоки и активи. В рамките на продуктите ние включваме IPO (първично предлагане на акции), вторично предлагане и управление на частни капитали, а също така и конвертируеми и обменни облигации.
Разкажете за позициите на Дойче Банк в страните от Източна Европа. Каква е политиката ви за развитие на този пазар - чрез мрежа от клонове и дъщерни банки или чрез директно предлагане на услуги?
- Дойче Банк е водещата банка в Централна и Източна Европа, особено в сферата на корпоративното банкиране. Банката има силно присъствие в Русия и Полша, където разполага с около 60 клона, като същевременно развива активна дейност във всички страни от региона. Нашата стратегия е да се разрастваме динамично - по възможност, чрез подбрани сделки по придобивания.
Според някои експерти развитието на банките на европейските пазари ще се определя от сделките по сливания и поглъщания. Доказателство за това бе обединението между италианската УниКредито и германската Ейч Ви Би. Какви са намеренията на Дойче банк в това отношение? Смятате ли в близко бъдеще да се обедините, или да погълнете друга европейска банка с широка мрежа в Източна Европа и по този начин да разширите позициите си на този пазар?
- Ние се развиваме органично чрез изграждането на собствени локални структури в различни страни, но това, разбира се, не изключва придобивания, в случай че има благоприятни условия за това. Следим непрекъснато подобни възможности и най-новият пример за това е сделката по придобиване на UFG в Русия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във