Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДОЙЧЕ БАНК: БЪЛГАРИЯ ОСТАВА ПОЛОЖИТЕЛЕН ПРИМЕР

Според последния политико-икономически обзор на германската кредитна институция Дойче Банк (Deutsche Bank) от 16 април 2002 г., България запазва положителния си темп на развитие въпреки трудностите в глобален и регионален аспект. Банката оценява българския финансов сектор като силен и добре капитализиран, но подчертава необходимостта от допълнителни структурни реформи, които да превърнат страната във функционираща пазарна икономика. Анализаторите на Дойче Банк одобряват политиката на правителството за приоритетна приватизация на последните две държавни банки - БИОХИМ и Банка ДСК. Немската кредитна институция очаква, че три от четирите основни приватизационни проекта за 2002 г. (продажбата на БИОХИМ, ДЗИ, Булгартабак холдинг и БТК) ще бъдат осъществени до края на годината. Подчертава се обаче опасността интересът на инвеститорите към Булгартабак холдинг да бъде охладен от поставените изисквания за увеличаване на обема на вътрешното производство на тютюн, запазване на работните места в общо 22-те подразделения на тютюневия холдинг и наличието на златна правителствена акция в компанията. Дойче Банк също така отбелязва, че интересът към продажбата на БТК от страна на чуждестранните телекомуникационни компании може да се окаже слаб поради сериозната глобална криза в сектора.Банката прогнозира, че дефицитът по текущата сметка ще остане управляем главно поради наличието на приток от преки външни инвестиции. Очакваното през 2002 и 2003 г. постепенно възстановяване на икономиките на Турция и Европейския съюз (които остават ключови пазари за България) ще подпомогне износа. Анализаторите на Дойче Банк изчисляват, че дефицитът по текущата сметка на страната ще се свие до 6% (850 млн. щ. долара) и 5.7% (880 млн. щ. долара) от БВП съответно през 2002 и 2003 година. През 2001 г. преките външни инвестиции са покрили около 75% от дефицита по текущата сметка и Дойче Банк очаква, че притокът им ще се запази постоянен и през тази година. По мнение на немските експерти международните пазарни позиции на България и способността й да осъществява плащанията по външния дълг ще останат стабилни и през следващите 18-24 месеца. Една от основните причини за това са и спестяванията, направени при неотдавшната сделка с българските брейди облигации. Суаповата операция приключи със замяна на брейди облигации на стойност 1.327 млрд. щ. долара за нови дългови инструменти на стойност 1.237 млрд. щ. долара, с което намали нетните задължения с 90 млн. щ. долара. Дойче Банк изчислява, че в резултат на обмяната правителството ще плати 20 млн. щ. долара по-малко по амортизацията на брейди книжата през 2002 г. и 35 млн. щ. долара по-малко през 2003 година. Експертите на немската кредитна институция не очакват сериозни политически сътресения в България през следващите 6-9 месеца. Според тях трансформирането на управляващото Национално движение Симеон Втори в партия ще увеличи сцеплението между изпълнителната власт и парламентарната група на НДСВ. Предвид наближаващата среща на високо равнище за увеличаване броя на страните членки на НАТО (през ноември 2002 г. в Прага) Дойче Банк оценява всяка политическа нестабилност като нежелателна. Анализаторите на банката посочват 2007 г. като по-реалистичната прогнозна дата за присъединяване на България към ЕС.Два основни риска застрашават положителните прогнози за развитието на България през 2002 г.: силната зависимост на външната текуща сметка и способността за извършване на плащания по външния дълг от международни пазарни сътресения и политическият натиск върху управляващото мнозинство. Експертите са обезпокоени и от увеличаването на търговския дефицит на България с 15% (от 72.8 млн. щ. долара на 92 млн. щ. долара през януари 2002 г.) вследствие на по-слабия износ, както и от високите международни цени на енергията, които застрашават икономическия ръст на страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във