Банкеръ Daily

Финансов дневник

Доходността от пенсионните фондове е 2.83%

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор”, определи на -0,17 на сто минималната годишна доходност при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за 24-месечния период от 30.12.2014 г. до 30.12.2016 година. (Според приетата методология на Комисията доходността се изчислява за двегодишен период.)

За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период минималната доходност на годишна база трябва да е в размер на 0,09 на сто.

Среднопретеглената доходност на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2,83 %, а за ППФ съответно е 3,09 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд, отчита Комисията за финансов надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във