Банкеръ Daily

Финансов дневник

Доходността на универсалните фондове се удвои

Доходността на универсалните пенсионни фондове, в които се осигуряват, работещите в най-масовата трета категория труд или повече от 3.5 млн. души се е удвоила. Това показват данните на Комисията за финансов надзор (КФН) за 2016 година. Според данните на регулатора стойностите на показателя през изминалата година са достигали средно 4.1% при 1.47% година по-рано.

Според бранша този резултат се дължи главно на силната търговия на международните финансови пазари, а също и на печалбите на Българската фондова борса. Принос за доброто представяне на пенсионноосигурителните дружества оказал и пазарът на държавен дълг.

Според разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", определя минимална доходност на годишна база, която универсалните и професионалните пенсионни фондове трябва да покрият при управлението на активите си за предходния 24-месечен период.

За универсалните пенсионни фондове Ангел Джалъзов определи доходност в размер на 2,83%, а за професионалните – от 3,09 процента. Така определената минимална доходност се покрива от почти всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване. На този фон професионалните пенсионни фондове, в които се осигуряват работещите в първа и втора категория труд, изпращат отчтения период със средна претеглена възвръщаемост от 3.76 на сто.

Универсалните пенсионноосигурителни дружества, реализирали най-висока доходност през изминалата година са "Съгласие" със 6.6% и "ЦКБ-Сила" с 4.5%, следвани от "Ен Ен" с 4.31% и "Пенсионноосигурителен институт" с 4.29 на сто. С най-ниска доходност през 2016-та е бил универсален пенсионен фонд "Бъдеще" - 1.26 на сто.  

При професионалните фондове най-добре през изминалата година са се представили "Съгласие" - с доходност от 6.37%, "Ен Ен" - с 4.83% и "Пенсионно-осигурителен институт" - с 4.54 на сто. Единственият фонд за частно пенсионно осигуряване, който генерира отрицателна доходност през 2016 г., е професионалният фонд "Бъдеще". През изминалата година възвращаемостта му е достигала минус 0.33 на сто.

Доброволните фондове, които формират така наречения трети стълб на пенсионната система и за които няма законово изискване за покриване на минимална доходност, отчитат такава от 5.25% за 2016 година. При тях най-висока възвръщаемост носи доброволният фонд "Съгласие" -  8.71 процента, а най-ниска за периода е реализираната доходност от фонд "Бъдеще"- 0.51 на сто.

Единственият доброволен пенсионен фонд по професионални схеми – този на "ДСК-Родина" и в който по желание могат да се осигуряват допълнително работещите в първа и трета категория труд, приключва 2016 г. с доходност от 4.8 на сто.

Като цяло пенсионните фондове изпращат 2016-та с оборот по-голям от всяка друга година и активи за близо 11 млрд. лева. От бранша обясниха, че по-голямата част от инвестициите на компаниите са вложени в чужбина. Универсалните фондове са инвестирали 8.74% от активите си в български акции, а 14.72% - в чуждестранни. В български държавни ценни книжа са вложени 21.94% от средствата на пенсионните компании, а в чуждестранни - 19.55 на сто. Паричните средства представляват 18.72% от активите на дружествата, а в инвестиционни имоти и банкови депозити са по 2% от активите им.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във