Банкеръ Daily

Финансов дневник

Доходността на пенсионните фондове достигна 2.1%

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност през последните две години над минималното равнище, определено от Комисията за финансов надзор, съобщи регулаторът.

Определената минимална доходност на годишна база е в размер на - 0.99% при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за 24-месечния период от 31 март 2015 г. до 31 март 2017 година. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на - 0.52 на сто.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база е 2.01 на сто, а за ППФ съответно е 2.48 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във