Банкеръ Daily

Финансов дневник

Доходите ни растат с над 11% през третото тримесечие, отчете НСИ

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2019 г. е 1 716 лв. и нараства с 11.3% спрямо същото тримесечие на 2018 г., сочат данните на Националния статистически институт. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (56.5%), следван от доходите от пенсии (27.2%) и от самостоятелна заетост (6.7%).

Спрямо третото тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.3 процентни пункта, доходът от социални обезщетения и помощи - с 0.8 процентни пункта, а доходът от самостоятелна заетост намалява с 1.0 процентен пункт.

В номинално изражение през третото тримесечие на 2019 г., в сравнение със същото тримесечие на 2018 г., доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят. Доходът от работна заплата нараства от 851 на 969 лв., а доходът от самостоятелна заетост намалява с 3.5% от 119 на 115 лв. С 11.1% пък се увеличават доходите от пенсии - от 421 на 467 лв. Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 35 на 51 лв. (с 48.2%).

През третото тримесечие на 2019 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.6%, а делът на дохода от натура е 1.4%.

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2019 г. е 1 583 лв. и се увеличава с 4.3% спрямо същото тримесечие на 2018 г.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за: храна (30.1%), жилище (16.1%), данъци и социални осигуровки (13.1%) и транспорт и съобщения (11.2%).

Спрямо третото тримесечие на 2018 г. по-съществено се увеличава относителният дял на разходите за свободно време, културен отдих и образование - с 1.5 процентни пункта, данъци и социални осигуровки - с 0.8 процентни пункта, здравеопазване - с 0.5 процентни пункта, а делът на разходите за транспорт и съобщения намалява с 0.5 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. разходите средно на лице от домакинство по видове разходи се променят, както следва:


  • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 457 на 476 лв. (с 4.2%).

  • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 60 на 68 лв. (с 13.3%).

  • Разходите за облекло и обувки намаляват от 50 на 49 лв. (с 3.1%).

  • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 250 на 254 лв. (с 1.6%).

  • Разходите за здравеопазване се увеличават от 73 на 84 лв. (с 16.0%).

  • Разходите за транспорт и съобщения остават без промяна - 178 лева.

  • Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 104 на 131 лв. (с 26.1%).

  • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 187 на 208 лв. (с 11.4%).

През третото тримесечие на 2019 г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. При повечето хранителни продукти има увеличение на консумацията.

По-съществено нараства потреблението на плодове - от 17.8 на 19.4 кг, на зеленчуци - от 25.8 на 27.1 кг, и на яйца - от 36 на 37 броя. Намаление се отчита при потреблението на хляб и тестени изделия - от 21.3 на 20.4 кг, и на кисело мляко - от 7.7 на 7.6 килограма.

Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене и захар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във