Банкеръ Daily

Финансов дневник

До отмяна на извънредното положение няма да се прилагат санкции за забавяне на плащания

Депутатите приеха чл. 5 от Закона за действията по време на извънредното положение. Текстът му гласи, че се спират всички публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частни съдебни изпълнители. С отмяна на извънредното положение те ще се насрочват наново, като няма да се дължат нови такси и разноски.

Разпоредбите предвиждат също да не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземане на трудови възнаграждения.

Народните представители решиха да се ограничат нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара ще осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители на съответния район.

Парламентът прие и чл. 6 от закона за извънредните действия. "За“ текста гласуваха единодушно 125 народни представители. Според него до отмяната на извънредното положение няма да се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици, като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

Приет беше и чл. 7. „За“ текста гласуваха 90 народни представители, а 28 - „въздържал се“. Той предвижда работодателите и органите по назначаване, в зависимост от специфичния характер на работата и възможността за нейното обезпечаване, да могат да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно.

Съгласно приетите текстове условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол, ще се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване. Работодателите могат и да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без неговото съгласие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във