Банкеръ Daily

Финансов дневник

До края на декември се представят документи за данъчните облекчения за деца

До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите основни работодатели (по трудов договор), ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез него. Това напомнят от Националната агенция за приходите (НАП).

Облекченията за 2016 г. може да се ползват по два начина.

Първият е чрез работодателя по основно трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите на съответното лице до 31 януари 2017 г. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на шефа си (по-точно на счетоводителя) декларацията по чл. 22в, ал. 8 (за данъчното облекчение за деца) и/или декларацията по чл. 22г, ал. 7 от (за данъчното облекчение за деца с увреждания), както и останалите необходими документи.

Двете декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) са публикувани на интернет страницата на НАП – www.nap.bg. Срокът за предоставянето им е от 30 ноември до 31 декември 2016 г.

Вторият начин за ползване на стимула е с подаване на годишната данъчна декларация за 2016 г. – до 2 май 2017 г. Към нея трябва да се приложи и образец на декларация: за деца по чл. 22в, ал. 8 (образец 2005) и/или за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 (образец 2006).

Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата:

с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете;

с 400 лв.  – за две ненавършили пълнолетие деца;

с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца.

Условията, при които е възможно да се прилага облекчението, се декларират в специалния образец 2005 на декларацията. Към формуляра се прилага и декларация от другия родител, че същият няма да ползва намалението за 2016 г.

Данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50% вид и степен на увреждане. Условията за прилагане на облекчението се описват в декларация образец 2006. Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и декларация от другия родител, че за няма да ползва намалението за 2016 г.

И двата вида облекчения се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи.

От НАП уточняват, че когато облекчението е ползвано в пълен размер при основния работодател, но физическото лице подава годишна данъчна декларация за 2016 г., към нея не следва да се прилагат формулярите за данъчния стимул.

Facebook logo
Бъдете с нас и във