Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДО 900 ДОЛАРА МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ЧРЕЗ МЪНИГРАМ БЕЗ ПАСПОРТ

Маргарита Чакалска, началник отдел Управление на продуктите в ТБ България ИнвестГ-жо Чакалска, как трябва да постъпи родител, желаещ да изпрати чрез МъниГрам пари на непълнолетното си дете, което, да речем, е на екскурзия в чужбина?- Пари без документ за самоличност могат да се получат само ако в съответната държава това е разрешено и когато се превеждат суми до 900 щ. долара. При такава ситуация е задължително получателят да попълни всички полета в бланката - например, трите имена на наредителя и точния му адрес. Освен това той трябва да знае контролния номер на превода и да отговори на тест-въпроса, ако има такъв. За целта е необходимо детето, за което е предназначен преводът, да получи тази информация по телефона. Този вариант се отнася и за случаите, когато има изгубени документи, като така се дава възможност за получаването на някаква сума без представянето на документ за самоличност.За кои държави може да бъде изпратен такъв превод?- Клиентът казва за коя страна е адресиран преводът, а съответният оператор на МъниГрам, който го обслужва, проверява в системата дали тя дава възможност парите да бъдат получени, без да се представя документ за самоличност.Имате ли случаи, когато е нареден превод, но лицето, до което е адресиран, не може да си вземе парите?- Има отказани преводи, когато получателят е попълнил неточни данни или ако не е казал правилния контролен номер на превода. Начинът, по който се изписват името, адресът и контролният номер, винаги трябва точно да съвпада в бланките на подателя и на получателя. Всъщност това е единствената гаранция, че наистина става въпрос за лицето, за което са предназначени парите. Разбира се, когато има сгрешени букви, операторът може да прецени дали да изплати средствата, защото бланките се попълват на латиница и е възможно да е допусната малка неточност.Може ли наредителят, възползвал се от МъниГрам, да размисли и да поиска парите да му бъдат върнати, ако сумата все още не е изплатена на получателя?- Да, може да направи това, и то от всеки агент на МъниГрам. Човекът, който е изпратил парите, знае контролния номер и данните, така че е необходимо единствено да попълни бланка за възстановяване на превода. Сумата ще му бъде върната, ако, разбира се, вече не е изтеглена. Но комисионата, която е платил, няма да му бъде възстановена. Системата позволява до 45 дни, след като парите са наредени, но не са усвоени, да бъдат изтеглени обратно.Да кажем, че някой работи в Кипър и спешно му се налага да изпрати пари в България. Възможно ли е да направи превода през МъниГрам в кипърски лири?- Преводът се въвежда в софтуера на системата само в щатски долари. По принцип тя позволява да се ползва и валутата на държавата, от която се нарежда плащането, а превалутирането се извършва по курс, определян от МъниГрам. Така че парите може да са в кипърски лири, но те ще бъдат превалутирани в щатски долари и в тази валута ще се изплатят на клиента. Ежедневният курс обаче, който определя МъниГрам, в повечето случаи е по-нисък от пазарния и ще е по-изгодно за наредителя, ако разполага с щатски долари.Ако човек е претърпял злополука в чужбина и е настанен в болница, как ще си получи парите чрез МъниГрам?- Ако не е в безсъзнание, е възможно на местно ниво да направи пълномощно на трето лице. Другият вариант е да уведоми наредителя да адресира превода до познат, който го придружава и на когото може да разчита, че няма да злоупотреби с гласуваното му доверие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във