Банкеръ Daily

Финансов дневник

До 15 000 лева глоба при укриване на доходи в чужбина

До 15 000 лева глоба ще бъде налагана за скрити доходи в чужбина. Това предвиждат промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приети на първо четене от парламента. Ако не се внесе данък върху тях или ако той е в по-малък размер от законовото изискване, санкцията ще бъде до 5 на сто от невнесения налог, но не повече от 15 000 лв.

При повторно нарушение глобата се удвоява до 10 на сто, но не повече от 30 000 лв.  Двойно се увеличават и санкциите, ако се възпрепятства проверка на приходната агенция или на публичен изпълнител. 

В доклада на Комисията по бюджет и финанси се казва, че с проекта се създава възможност за използването на електронни документи във вида, в който те са създадени, като отпада необходимостта от разпечатването им на хартия. Във връзка с оптимизиране на процеса по връчване на документи, издадени от органите на НАП, се предоставя възможност документите да бъдат връчвани по електронен път не само от орган по приходите, но и от друг служител на НАП.

Предлага се промяна в последователността на погасяване на предявените за събиране в НАП публични вземания до започване на принудителното им събиране. Предвидени са промени, с които се регламентира изпълнението върху имущество, предмет на наложени мерки за обезпечаване на иск с правно основание, се посочва в доклада.

С проекта се предлагат две допълнителни хипотези, при които се изключва прилагането на 10-годишния абсолютен давностен срок, след изтичането на който се счита, че публичното вземане е погасено. Със законопроекта се предлага актуализиране на размера на санкциите за неоказване на съдействие на орган по приходите или възпрепятстване упражняването на правомощията му, е записано в доклада на ресорната комисия.

Депутатите приеха окончателно и промени в Закона за българските лични документи. С тях се въвежда  изискването лични документи, обявени за невалидни и регистрирани в поддържаната от МВР информационна система да не могат да се възстановяват като валидни след отпадане на причините за това. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във