Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ФАЛИРАЛИТЕ БАНКИ ЩЕ СЕ ИЗДЪЛЖАВАТ С КОМПЕНСАТОРКИ

Законът за банките ще бъде променен, но този път корекциите няма да засягат действащите кредитни институции. Дори и банките, обявени в несъстоятелност, няма да усетят ефекта от новите му разпоредби, защото те се отнасят само до длъжниците им, чиито активи са придобити от Агенцията за държавни вземания. Става дума за ТСБанк, Частна земеделска и инвестиционна банка, Бизнес Банк, ЕЛИТБАНК, АГРОБИЗНЕСБАНК и Международна банка за инвестиции и развитие. Активите им бяха прехвърлени на Агенцията за държавни вземания (АДВ) през 2000 и 2001 г., тъй като държавата бе най-големият им кредитор. След тези операции длъжниците на въпросните шест банки станаха длъжници на държавата, и по точно на АДВ.Одобреният от Министерския съвет на 31 март 2005 г. проект за промени в Закона за банките предвижда гражданите и фирмите да могат да погасяват дълговете си към АДВ с държавни ценни книга. Разбира се, това няма да става с всички видове ценни книжа. Дългове ще могат да се погасяват с облигации, издадени по Закона за уреждане на необслужваните кредити (приет на 30 декември 1993 г.), с компенсаторни и инвестиционни бонове. Логично е да се зададе въпросът: защо този проблем се урежда в Закона за банките, а не в Данъчно-процесуалния кодекс, където са записани повечето разпоредби за събиране на държавните вземания. Според началника на дирекция Правна на БНБ Димитър Ананиев правителството е решило да промени Закона за банките, защото в неговите преходни и заключителни разпоредби през 1999 г. бе уреден начинът, който позволи на държавата да придобие активите на фалиралите кредитни институции, чийто най-голям кредитор бе тя. В интерес на истината този механизъм не сработи ефективно. Ще припомним, че при някои сделки съдът отхвърли възможността държавата да получи активите на фалиралите банки, без да плати ефективно за тях. По тази причина тя не успя да сложи ръка върху Първа частна банка, независимо че тя дължеше на Министерството на финансите над 86 млн. нови лева. Ето защо активите на ПЧБ бяха присъдени на Йорсет холдинг. Той плати за тях 14.8 млн. лв. с пари, взети на кредит от БУЛБАНК , който вече е погасен.Други фалирали банки, като МИНЕРАЛБАНК и Стопанска банка, изплатиха задълженията си към държавата, поради което тя не можа да придобие активите им, а те станаха собственост на действащи частни банки - ДЗИ Банк и СИБАНК. Обявените в несъстоятелност КАПИТАЛБАНК и Балканска универсална банка пък въобще нямаха задължения към държавата и затова след фалита им те се управляват от синдици, назначени от Фонда за гарантиране на влоговете. Преди месец БУБ бе купена от Токуда банк, а за КАПИТАЛБАНК има подадена оферта от Централна кооперативна банка.Вероятно проектът за промени в Закона за банките ще бъде гласуван от следващия парламент. След като бъде приет, длъжниците на банките, чиито активи са придобити от АДВ, ще могат да закупуват на фондовата борса облигации по ЗУНК и компенсаторни инструменти и с тях да погасяват задълженията си към държавната агенция по вземанията. По този начин ще се стимулира търговията с компенсаторни и инвестиционни бонове, а цените им за радост на техните собственици ще се повишат. По-важното е обаче, че държавата ще намери още един начин да обезщети собствениците на компенсаторни инструменти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във