Банкеръ Daily

Финансов дневник

Длъжници няма да могат да напускат държавата с над 30 хил. лв. в себе си

Граждани, които имат публични задължения, няма да могат да пренасят през граница парични средства в размер на 30 000 лева. Това предвиждат промени във Валутния закон, които Министерството на финансите преди дни пусна за обществено обсъждане. Контролът по тази мярка ще се осъществява от митническите органи, след като са получили по служебен път информация за наличието на публични задължения

От ведомството на Владислав Горанов напомнят, че паричните средства, които се намират в местното физическо лице, което напуска територията на Република България, подлежат на деклариране съгласно принципа на задължителното деклариране. Също така задължението за деклариране следва да се извърши от местното физическо лице при напускане на Европейския съюз, като на деклариране подлежат само пари в брой в размер над 10 000 евро и повече.

Ограниченията, които сега се записват във Валутния закон, са залегнали и в европейското законодателство. Затова от финансовото министерство уточняват, че компетентните органи следва да бъдат оправомощени да упражняват необходимия ефективен контрол върху движенията на пари в брой.

Освен това в мотивите към законопроекта е разяснено, че ограничението не е в противоречие с Регламент (ЕО) 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността, както и с нормите на съюзното право, определящи принципа на „свободно движение на капитали“.

Измененията във Валутния закон предвиждат и промени в санкциитe при недеклариране на парични средства или благородни метали и скъпоценни камъни и изделия. Новата санкция ще е в размер на една пета от стойността на недекларираните средства, ако деянието не съставлява престъпление. В проекта е предвидено още и когато предметът на нарушение е укрит по специален начин наказанието да е глоба в размер на една четвърт от стойността на недекларираните парични средства или благородни метали и скъпоценни камъни и изделия от тях.

Причината за промените в санкциите е, че през юли тази година Европейската комисия е започнала наказателна процедура срещу България заради недостатъчно ефективни и непропорционални на извършените нарушения санкции в съответния закон и Наказателния кодекс. Досега санкциите за недеклариране на средства над 10 000 лв. бяха глоба до 3 000 лв. за физически лица и до 6 000 лв. за юридически.

Facebook logo
Бъдете с нас и във