Банкеръ Daily

Финансов дневник

Динамичната година на втората банкова група*

Банковият пъзел тотално се пренареди през последните години. Странно или не, всички погледи са насочени към конкуренцията между голямата петица или т.нар. първа група на системно важните кредитни институции. По-внимателният и безпристрастен прочит на данните на БНБ към деветмесечието на 2019 г. и съпоставката им със същия период на миналата година представя една доста цветна и пъстра картина. В резултатите от надзорните отчети на по-малките банки се наблюдава доста интересна динамика, а някои мениджъри определено заслужават похвали. 

Повече от четвърт век, в края на всяко тримесечие и в края на всяка година "БАНКЕРЪ" изготвя и огласява класация на  кредитните институции у нас по пет показателя. Това са общият размер на активите им, собственият им капитал, печалбата и възвръщаемостта на собствения капитал и на активите. Тези показатели комбинират в себе си и изразяват  значимостта на всяка една банка за сектора (неслучайно ЕЦБ и респективно БНБ са въвели капиталови буфери за системно значими банки) както и нейната ефективност, и стабилност.

Собствен капитал

Добър пример е Централна-кооперативна банка. Тя успешно премина прегледа на качеството на активите и стрес-тестовете, проведени от  ЕЦБ, а по информация на "Банкеръ" ЦКБ се е представила най-добре, поне измежду банките с български акционери. В същото време данните на БНБ към края на деветмесечието на 2019 г. показват, че банката е успяла да увеличи собствения си капитал с 21 процента спрямо същия период на 2018 година. В подредбата на второ място е и друга банка, която бе проверена от ЕЦБ - Инвестбанк. Тя увеличава собствения си капитал с 20.7 на сто. Първата петица се оформя от Търговска банка Д (19,7%), Експресбанк (15,7%) и Интернешънъл Асет Банк (13,7%). 

Активи

Значителен ръст на активите отчита Тексим Банк - 27.9%, следвана от Търговска банка Д с 25% и Българо-Американска Кредитна Банка с 14,9 на сто. При водещите пет институции по този показател виждаме ПроКредит Банк и Райфайзенбанк съответно с ръст от 13,7% и 13.6 на сто. В подножието на върха пък е Интернешънъл Асет Банк с увеличение на активите от 10,4 процента.

Печалба

Най-сериозен ръст в печалбата отбелязва Интернешънъл Асет Банк (66,7%), следвана от Централна Кооперативна банка (59,3%), Българска Банка за Развитие (47,9%), Експресбанк (24,4%) и Алианц Банк България (14,9%). 

Възвръщаемост на активите

Прелюбопитна е и динамиката при показателите за рентабилност. Например лидерът сред банките от втора група при възвръщаемостта на активите е Експресбанк с ръст от 0.38 процента. Публичните данни на БНБ отреждат втора позиция на Банка Пиреос България (0,33%), но това е по данни от периода преди сливането й с Пощенска банка. Третото място е заела  държавната ББР с ръст от 0,29%, а челната петица допълват Интернешънъл Асет Банк (0,26%) и Токуда банк​ (0,24%). 

Възвръщаемост на собствения капитал

При възвръщаемостта на собствения капитал най-сериозен ръст спрямо края на септември 2018 г. отбелязва Интернешънъл Асет Банк (3,06%). Втора е Банка Пиреос България (2,27%), а трета - Токуда банк, с увеличение от 2,26 на сто. На четвърта и пета позиция са съответно Централна Кооперативна Банка (1,47%) и Райфайзенбанк България (1,08%). 

Да оцеляваш и да се развиваш динамично в сектор, все по-доминиран от големите играчи, със сигурност е добър атестат за уменията на банковите мениджъри на по-малките институции. Затова в навечерието на Празника на банкера - Никулден, изданието ни традиционно отличава и управлението на някоя от по-малките банки. През 2019 г. поздравления несъмнено заслужават ръководителите на Централна Кооперативна банка, Интернешънъл Асет Банк и Експресбанк. Трите институции отбелязват ръст на резултатите по почти всички от петте показателя, по които "Банкеръ" класира банките в България.

*Управление “Банков надзор” на БНБ групира банките с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата система. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние. Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им и се променя в края на всеки отчетен период. Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, във втора са останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във