Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Дян­ков пус­кал об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки на ко­ля­но

Обществените поръчки във финансовото министерство по времето на ГЕРБ са планирани само в "тефтерчето" на Симеон Дянков. Това констатира Одитният доклад на Сметната палата при проверка на възлагането и изпълнението на обществени поръчки във ведомството от началото на 2012 г. до средата на 2013-а. Резултатите от проверката са изпратени както на Дянков, така и на наследника му от последвалия служебен кабинет - Калин Христов, при когото статуквото не се е променило.

Одиторите уточняват, че във Вътрешните правила на ЦООП (Централния орган за обществени поръчки) не е регламентирано задължението за изготвяне на годишен план за тях.

Друга констатация е, че във вътрешните актове за предварителен контрол и за възлагане на обществени поръчки от МФ не е определено задължението на финансовите контрольори да се осъществява предварителен контрол при възлагания по реда на Глава осем "а" от ЗОП.

През одитирания период планирането на обществени поръчки в МФ и ЦООП е извършвано в съответствие с действащата нормативна уредба и вътрешните правила за обществени поръчки.

Затова Сметната палата препоръчва да се въведе изискване за изготвяне на годишен план за поръчките, да се определи редът за предварителния контрол при възлагания с публична покана.

Сметната палата не е констатирала липса на документи, но въпреки това препоръчва да се затегне административният контрол. "Да се изготвят и приложат към досиетата на поръчките, възложени чрез публична покана, описи на документацията, която съдържат."

 Излиза, че случаят КТБ не е изолиран, след като при ГЕРБ така е действал вицепремиерът и финансов министър. Разликата е само в това, че в първия случай отговорните лица подлежат на съдебно преследване, а във втория вицепремиерът отпътува спокойно, без да носи каквато и да е отговорност.

Одиторите задължават министъра на финансите да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата. Докладът е приет на 30 септември тази година, което  означава срок до края на годината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във