Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЕВЕТ БАНКИ КОНТРОЛИРАТ 86% ОТ ПЛАЩАНИЯТА

Над 76.38% от легалния бизнес в България е съсредототочен в София, Пловдив, Бургас, Варна и Русе и техните окръзи, а девет банки обслужват около 86% от всички междубанкови плащания. Това са БУЛБАНК, ОББ, Банка ДСК, БИОХИМ, Пощенска банка, ХЕБРОСБАНК, SG ЕКСПРЕСБАНК, ПИБ и Общинска банка. На останалите 26 кредитни институции и банкови клонове у нас се падат незначителните 14% от плащанията. Тази тъжна равносметка показва, че легалната икономика във всички региони, освен в изброените пет, е умряла. Що се отнася до сивия бизнес, той не може да бъде измерен с обема на междубанковите плащания просто защото при него парите се предават на ръка - в плик или в куфарче.
Обемът на междубанковите плащания винаги е бил сред най-точните индикатори за състоянието на една икономика. Обикновено в развитите страни общата сума на парите, които преминават през кредитните институции за една година, надхвърля 80 пъти брутния вътрешен продукт на държавата. В края на 2000 г. за България това съотношение е 2.2 пъти - още едно доказателство за недоразвитостта на бизнеса у нас и за значителния дял на сивата икономика. Парадоксът е, че въпреки това 2000 г. е най-успешната за бизнеса у нас. Поне ако за това се съди по междубанковите плащания.
През изминалите дванайсет месеца бяха отбелязани няколко рекорда. За пръв път достигнахме 19.4 млн. броя междубанкови плащания, като спрямо 1999 г. отбелязахме ръст от 29%, коментира изпълнителният директор на Банксервиз АД Александър Цинцарски. Радващото е, че се наблюдава изключително бързо увеличение на небюджетните трансфери - с 25 процента. Като бройка те все още са една трета от всички плащания, но като обща сума се изравниха с бюджетните преводи. Така общият размер на плащанията в края на 2000 г. е 55.5 млрд. лв., докато през 1999 г. той бе 45.4 млрд. лева.
Тези данни потвърждават, че бизнесът у нас се съживява и една част от сенчестата икономика започва да излиза на светло, твърди г-н Цинцарски. Що се отнася до бюджета, според него, увеличеният размер на бройките и сумите на плащанията показва, че събираемостта на данъците, митата и осигуровките се подобрява.
Шефът на Банксервиз обърна внимание на факта, че от 1997 г. до края на 2000 г. броят на междубанковите трансфери е нараснал с 90%, докато за периода 1993 - края на 1997 г. това увеличение е било едва 26 процента. Това, според Цинцарски, показва колко бързо се развива икономиката ни в условията на финансова стабилност, която й беше осигурена от въвеждането на Валутния борд.
Нещо повече, през декември 2000 г. за пръв път броят на междубанковите плащания са достигнали 250 хиляди за един ден, съобщи шефът на Банксервиз АД. Той смята, че през следващата година количеството и обемът на трансферите ще се удвоят, затова капацитетът на системата за междубанкови плащания БИСЕРА трябва да бъде увеличен. Проектът за обновяване на системата под името БИСЕРА 4 предвижда в най-натоварените дни тя да може да извършва минимум по 500 000 броя преводи. Обновената система ще позволи плащанията да бъдат обработвани още в деня, в който са извършени, а не на следващия, както е досега. Освен това банките ще имат възможност да получават справка за паричните си потоци по няколко пъти дневно.
БНБ пък ще изгради отделна система, която ще се нарича Система за брутен сетълмент в реално време. През нея ще минават всички значими трансфери като сделки с държавни ценни книжа и операции на междубанковия пазар. Другата подробност е, че всеки ден БИСЕРА ще се отчита на Система за брутен сетълмент в реално време.

Facebook logo
Бъдете с нас и във