Банкеръ Daily

Финансов дневник

Депутатите приеха част от бюджета след 18-часово заседание

Към 3.30 ч. тази сутрин парламентът прекрати заседанието си, което продължи повече от 18 часа. Заседанието бе удължавано 4 пъти. Депутатите ще продължат днес обсъждането и гласуването на второ четене на законопроекта за държавния бюджет за 2018 г. Пленарното заседание ще започне в 10 ч..


Бюджетът на културата

Последни бяха приети текстовете от законопроекта за бюджета в областта на културата. В ранните часове на деня парламентът отпусна допълнителни 254 хиляди лева за заплати в сферата за 2018 г. Така предвидените средства за персонал в бюджета на Министерството на култура ще са общо близо 102 млн. лева, решиха депутатите.

Увеличението на средствата отива по направление "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование". В срещите си с парламентарните групи преди приемането на бюджета синдикатите поискаха увеличаване на средствата за заплати в сферата на културата.

Чавдар Велинов от "БСП за България" посочи, че ще има 14% увеличение на единните разходни стандарти на читалищата и регионалните библиотеки, а за сценичните изкуства - 10 млн. лева повече от 2017 г. Това означава, че заплатите в сектора ще бъдат увеличени само с 6 процента, изчисли той.

В бюджета за догодина за политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование са отделени 151 млн. лева, за политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство - близо 19 млн. лева, а по бюджетната програма "Администрация" - почти 5 млн. лева.

 

Бюджетът за образованието

Разходи от 584 млн. лв. за Министерството на образованието и науката за следващата година прие парламентът. Текущите разходи са 573 млн. лв., като за персонал са предвидени 323 млн. лв., в т.ч. за персонал без делегирани бюджети - близо 29 млн. лв.

За периода 2018-2020 г. е предвидено поетапно увеличаване на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на предучилищното и училищното образование с цел постигане на удвояването им през 2021 г.

С цел обвързване на финансирането с качеството на образованието, от следващата година ще бъде променена системата на делегираните бюджети като финансирането няма да зависи само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на региона, а в по-дългосрочен период - и от качеството на образователния процес.

Народното събрание утвърди и разпределението на разходите по области на политики и бюджетни програми както следва: за областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование - учене през целия живот - 524 млн. лв.; за равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал - малко над 55 млн. лв. Планираните приходи са за 13 млн. лв., като от държавни такси са заложени постъпления от 730 хил. лв.

Субсидии и други текущи трансфери за 6 млн. лв. записаха депутатите. Народното събрание определи предоставеният трансфер за БАН да бъде 83 млн. лв., за държавните ВУЗ - близо 415 млн. лв.

 

Бюджетът за здравеопазване

С 8.1 млн. лева се увеличават средствата за персонал по бюджета на Министерството на здравеопазването за сметка на капиталовите разходи по бюджета му. Така средствата за персонал за догодина ще са общо 216 млн. лева, а за капиталови разходи са предвидени 12 млн. лева.

В отрицателен вот по гласуваните текстове Жельо Бойчев от "БСП за България" коментира, че има отказ от реформи в Министерството на здравеопазването. Районите, в които българските граждани няма да получават медицински грижи, ще стават все повече, заяви той.

 

Парите за отбрана

Разходи за близо 1.2 млрд. лв. одобри парламентът за Министерството на отбраната (МО) за следващата година. Текущите разходи ще са 1.13 млрд. лв., в т.ч. за персонал - 911 млн. лв. За субсидии и други текущи трансфери са предвидени 2.5 млн. лв. Заложените приходи на МО са 44 млн. лв.

За политика в областта на отбранителните способности са предвидени 1.16 млрд. лв., а в областта на съюзната и международната сигурност - 76 млн. лв.

Според опозицията този бюджет няма да разреши проблема с недокомплекта на армията. Милен Михов от "Обединени патриоти" подчерта, че основните параметри на бюджета на МО са увеличени, като например разходите за отбрана. Освен това догодина ще бъдат назначени 1300 души от 5000 недокомплект, отбеляза депутатът.

Таско Ерменков от БСП обясни, че е гласувал против предлагания бюджет, защото парите не са достатъчни. Който не брани собствения си войник, брани чужди войници, използва той известна поговорка.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във