Банкеръ Daily

Финансов дневник

Депутат Мирчев, зарежете гумената лодка в Росенец!

Депутатът демократ Иво Мирчев очевидно е решил, че е способен да разплете чорапа с капитализирането на ПИБ. Той пита във Фейсбук: „Кой „принуди“ правителството да плати по 5 лв. на акция на ПИБ, след като цената на борсата бе едва около 2 лева?” Според него инвестицията на българските граждани в банката става все по-губеща - една акция на ПИБ вече се търгувала на цена от 1.67 лева.

„Няма да оставим това така и на Борисов ще му се наложи да поеме отговорност”, заканва се Мирчев.

„Пресцентърът” на "БАНКЕРЪ" заявява следното: 

Надзорната йерархия на банковия сектор започва от отделите „Риск”  и „Вътрешен контрол” в банките. Преминава през управление „Банков надзор” на БНБ, което следи ключови показатели за стабилността. Ако банката е публично дружество, Комисията за финансов надзор също я държи под око. Надзорът след това се извисява на общоевропейско ниво. Над него... е моралната стратосфера, където е Бог, а той всичко вижда".

Въпросната сделка явно е извървяла цялата стълбица, за да се стигне до надзора върху надзора, реализиран от Мирчев. Да, чисто новият депутат безспорно има право да пита. Но подходът му е объркан. Той иска да гони Борисов за сделката, но клати банката. Пуска едни цифри, разсъждавайки антипазарно – все едно няма ковид-пандемия, няма фондова борса, не се знае какво се случва на най-големите борси в света, има само нечия зловредна намеса.

И не си дава сметка, че става дума за кредитна институция с активи от няколко милиарда, която е дала заеми на няколкостотин хиляди граждани и фирми и ако се случи нещо с трезора, тези кредити ще станат незабавно изискуеми. Отделно са стотиците хиляди вложители.

Впрочем, Мирчев, ако наистина искате да борите Борисов, защо не го привикате в парламента за отчет и не направите Комисия за ревизия на неговото управление? Да разчитате на Фейсбук е отминал период, когато бяхте кандидат-депутат. В случая подобна комуникационна стратегия е безвъзвратно безполезна. А и безкрайно опасна за стабилността на една от системните банки у нас, което значи за цялата банкова система.

Г-н Мирчев, вече сте депутат, имате си парламентарни лостове, зарежете гумената лодка в Росенец!

Facebook logo
Бъдете с нас и във