Банкеръ Daily

Финансов дневник

Депозитите за домакинствата намаляват през юни

Депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), в края на юни 2019 година са 10.190 млн. броя, сочат данни на БНБ. Тези депозити намаляват на годишна база със 1.7 на сто при годишно понижение от 2.7% в края на март 2019 година. Общият им размер e 76.300 млрд. лева и нараства с 6.4 на сто на годишна база при 8.6% годишен ръст в края на март 2019 година. В края на юни 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на депозитите намалява с 0.2%, а размерът им се увеличава с 0.7%.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на юни 2019 г. са 600 хил. броя, което представлява спад от 4.7 на сто спрямо края на същия месец на 2018 г. при годишно намаление от 4.6 на сто в края на март 2019 година. В края на второто тримесечие на 2019 г. размерът на тези депозити е 23.247 млрд. лева като на годишна база той нараства с 2.6 на сто при 7.8 на сто годишно повишение в края на предходното тримесечие.Спрямо края на март 2019 г. броят на депозитите на нефинансовите предприятия се увеличава с 0.6 на сто, а размерът им намалява с 0.5 на сто.

В края на второто тримесечие на 2019 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) е 9.591 млн., като намалява на годишна база с 1.5% при годишно понижение от 2.6% в края на март 2019 година. Размерът на тези депозити в края на юни 2019 г. е 53.053 млрд. лева, като нараства с 8.2% на годишна база при 8.9% годишен ръст в края на март 2019 година. В края на юни 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0.3%, а размерът им се повишава с 1.3%.

Кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на второто тримесечие на 2019 г. са 3.098 млн. броя. На годишна база те нарастват с 1.8 на сто. Общият им размер e 56.574 млрд. лева, като той се повишава с 6.1 на сто на годишна основа. В края на юни 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите нараства с 0.2 процента, а размерът им - с 1.9 на сто.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на второто тримесечие на 2019 година са 151 хил. броя. В края на юни 2019 г. те спадат на годишна база с 1.3 на сто. Размерът на тези кредити е 33.833 млрд. лева, което представлява нарастване с 4.8 на сто на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 0.1 на сто, а размерът им - с 1.4 на сто.

В края на юни 2019 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД се увеличава с 2 на сто на годишна база, като достига 2.947 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 8.1 на сто, като достига 22.741 млрд. лева. В края на юни 2019 г. в сравнение с края на март 2019 г. броят на тези кредити нараства с 0.2 на сто, а размерът им - с 2.6 на сто.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във