Банкеръ Daily

Финансов дневник

Депозитите за бизнеса остават с отрицателна лихва и през март

През март основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00%, като в сравнение с февруари запазва нивото си.
Индексът ЛЕОНИА Плюс пък е -0.61%, като спрямо втория месец се понижава с 0.21 процентни пункта (пр. п.). Лихвеният процент по свръхрезервите остава непроменен на ниво от -0.70 на сто.

През март в сравнение с февруари средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове за фирмите остава непроменен на ниво от минус 0.32 на сто, а по тези в евро се понижава с 0.46 процентни пункта (пр. п.) до минус 0.46 на сто, съобщават от Българската народна банка.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нива от 0.00 процента.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 20.1 на сто (26.3 млн. лв.) до 157 млн. лв., а по тези в евро спада с 31.9 на сто (23.2 млн. лв.) до 49.5 млн. лева.

Средният лихвен процент по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове намалява с 0.01 пр. п. до 0.07 на сто, а по тези в евро запазва нивото си от 0.07 на сто. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от нула процента  (0.00%). 

Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове, се променя незначително до ниво от 0.13 на сто, а по тези в евро се понижава с 0.01 пр. п. до 0.18 на сто.

Обемът на новия бизнес по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове спада със 7.3 на сто (8.9 млн. лв.) до 113.3 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро – с 9.9 на сто (15.5 млн. лв.) до 140.7 млн. лева. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във