Банкеръ Daily

Финансов дневник

Депозитите в банките надхвърлиха 85 млрд. лева

В края на март спестяванията на българите и фирмите продължават да растат, показва паричната статистика на БНБ. Стойността на натрупаните в банките депозити на неправителствения сектор достигна 85.25 млрд. лева - 7.8% ръст за година, при 7.7% годишно повишение през февруари. Oчакванията обаче са тази сума да намалява през април, тъй като малка част от данните за месец март обхващат влиянието на пандемията.

В края на март влоговете на нефинансовите предприятия са в размер на 25.814 млрд. лв., като в сравнение с март 2019-а те се увеличават двуцифрено - с 10.5%. 

Депозитите на гражданите и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД) са 56.121 млрд. лв. Те също нарастват със 7.2% спрямо същия месец на 2019 г. Спестяванията на финансовите предприятия пък достигат 3.317 млрд. лв., но отчитат спад с 1.4% на годишна база през март. 

В края на третия месец от годината нетните вътрешни активи възлизат на 65.499 млрд. лв. Те се увеличават с 11.6 на сто спрямо същия месец на 2019 г. Основният им компонент - вътрешният кредит, е в размер на 64.843 млрд. лв. и нараства на годишна база с 11.3%. През март вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 9.4%, като достигат 65.255 млрд. лв.

Статистиката показва още, че кредитите за неправителствения сектор в края на март са 63.364 млрд. лв. при 63.276 млрд. лв. към февруари, като те се увеличават на годишна база с 9.1%. Заемите за нефинансовите предприятия нарастват с 5.2% на годишна база през март и в края на месеца достигат 34.824 млрд. лв.

Кредитите за домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата пък са 24.360 млрд. лв. в края на март. Спрямо същия месец на 2019 г. те се увеличават с 9.9 на сто. През март е отчетен и двуцифрен ръст на потребителските и жилищните кредити на годишна база. Жилищните кредити са 11.053 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 14.8%. Потребителските кредити възлизат на 11.540 млрд. лв. и се увеличават с 10.4% спрямо март 2019-а. На годишна база другите кредити намаляват с 33.5%, като достигат 502.2 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.180 млрд. лв. в края на март и в сравнение със същия месец на миналата година те се увеличават с 50.5%.

Нетните чуждестранни активи възлизат на 59.155 млрд. лв. в края на отчетния месец при 58.907 млрд. лв. в края на февруари 2020 година, като нарастват с 2.9% в сравнение с март миналата година. През третия месец от годината чуждестранните активи се увеличават с 2%, като достигат 68.557 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 9.402 млрд. лв. и на годишна база намаляват с 3.8%

Facebook logo
Бъдете с нас и във